Такава вода не ще купите отникъде и за никакви пари. Тя лекува, съживява, подмладява.

По метод на Малахов:

Приготвяне на протиева вода: съд с вода се слага в камерата за 4-5 часа. За този период от време по стените на съда и по повърхността се е образувал лед. Водата се излива в друг съд, а леда се изхвърля. Този лед е от молекули на тежката вода, която замръзва при 3-4 градуса, а необходимата вода за организма замръзва при минус 1. Новия съд с водата се слага отново в камерата. Престоява там докато 2/3 от водата замръзне.Незамръзналата вода се излива – това е лека вода, която съдържа много примеси и е вредна. Ледът, който остава в съда е замръзнала протиева вода, разтопете го и пийте.

По метод, описан от Вадим Зеланд:

Налейте в петлитрова емайлирана тенджера вода от чешмата, оставете я да престои и я кипнете на огъня. След това бързо й охладете в студена вана. Това е първият стадий на структуризация на водата. Тя вече е една степен по-полезна от просто преварената.
Сетне пуснете в тенджерата 5-7 камъчета черен силициев двуокис (от аптеката), покрийте с марля и я оставете два дена. После внимателно я прелейте в друг съд, като изхвърлите долния слой от 2-3 сантиметра, защото силициевият двуокис поема патогенните микроорганизми и чуждите химически елементи. Тази вода вече притежава лечебни свойства. Тя още повече е структурирана и наситена със силиций – най-необходимия микроелемент, при липсата на който в организма не се усвояват почти всички останали.
Получената вода поставете в камерата на хладилника. Щом на повърхността и по стените се образува ледена коричка, я прелейте в пластмасов съд и отново го поставете камерата. Изхвърлете леда, като по този начин изхвърляте тежката вода. Тя съдържа изотопи на водорода деутерий и тритий, замръзва при температура 3°С и вреди на организма.
Последното замразяване трябва да извършите в пластмасовия съд, защото емайлът на тенджерата може да се напука. Когато две трети от водата замръзне, пробийте дупка в леда и излейте незамръзналата – тази „саламура” съдържа всички нежелани примеси. Остава да почакате ледът да се стопи при стайна температура. Ще получите разтопена вода с най-високо качество, която се нарича протиева, защото е изчистена от тежките изотопи.
И най-сетне, ако имате магнитен кръг или магнитна фуния, прелейте водата през тях, за да укрепите още повече структурата й. Получената вода притежава лечебни свойства – изчиства организма и при дълготрайна употреба лекува от редица заболявания. Срокът за съхранението на свойствата й е ограничен – около седем часа.

ЗА КАКВО МЪЛЧИ ВОДАТА?

Лекар-консултант на мрежата „Матрикс”
Леонид Казанский
Водата е едно удивително вещество! Вещество, което не се вписва в никакви рамки на общопризнатите химични и физични теории. Вещество, без което самото понятие за живот на Земята е немислимо и със загубата на което се свързват понятията за стареене и смърт. Структурата на водата се променя един милиард пъти в секунда! Замисляли ли сте се някога върху това, че веществото, което пиете, което се намира във вашия организъм и което е прието да се смята за нещо обичайно, има своя „живот”, своя патърн (модел, схема на поведение), умира и се ражда един милиард пъти в секунда?Какво представлява структурираната вода? Общо взето, това е нонсенс. Водата не може да бъде неструктурирана. Структурата на водата повтаря структурата на пространството, в което съществуваме наравно с всичко (също и с водата).

Структурата на водата играе много важна роля в биохимичните, биофизичните и други процеси. Днес изследователите на водата смятат, че по-голямата част от информационните процеси в организма се обуславя от патърна на „живот” на водните клъстери. Например, предаването на бързи сигнали, на които реагира ендокринната система на човека, може да се осъществява точно чрез изменение структурната картина на вътрешно и външноклетъчната вода, тъй като скоростта на разпространение на нервните импулси много често се оказва недостатъчна.

Структурно-информационно свойство на водата – това е способността на нейните молекули да образуват клъстери, в структурата на които е кодирана информация за взаимодействия, които са извършвани или се извършват с настоящия образец на водата.

Възможно е въздействието на огромно количество фактори върху водата:

 • фазови преходи на водата,
 • температура и налягане, особено при свръхкритичните им стойности,
 • акустични колебания,
 • електромагнитно поле,
 • повърхностно-активни вещества,
 • разтворени химични вещества,
 • психо-емоционалното състояние на човека,
 • температура и др.

Японският учен Масару Емото изследвал структурата на водата по следния начин. Замразявал тънък слой вода, след което го разглеждал при силно увеличение (2000-4000 пъти). Приемал информацията за структурата на водата по отбелязаните зависимости в кристалите на леда от даден образец, преди водата да се замрази.

В природата не съществува „деструктурирана“ вода, така както няма и структурирана вода. Водата винаги има структура. Затова по-нататък ще наричаме структурирана тази вода, в която количеството на клъстери превишава останалите структурно-молекулярни образувания.

Сега вече е известно, че водата е един необичаен хидратен субстрат и освен всичко останало, притежава структурно-информационни свойства. Носителят на тези свойства е клъстер, състоящ се от определено количество водни молекули. Клъстерите могат да се намират в „протонирано” състояние и тогава те се наричат клатрати. Клатратът е клъстер подобен на сфера, който може да „записва” вътре в себе си молекулите на вещества разтворени във водата.

Клъстерната структура на водата притежава множество забележителни свойства, които са безкрайно важни за съществуването на всичко живо на Земята.

Преди всичко е установено, че структурираната вода може да поддържа своето състояние, дори ако в нея се добави деструктурирана вода.

Структурираната вода е в състояние да променя структурата на всичко, което контактува с нея в определен радиус. Установено е, че в образците на водата с обикновена структурна организация, която се намира близо до структурираната вода, се появява подобие на клъстерната структура при опитния образец. При това може и да няма пряк контакт между образците на водата.

За сметка на това, че в структурираната вода могат да се намират клъстери и клатрати подобни на сфера, тя може надеждно да “заключва” разтворените в нея вещества. По този начин тя се самопречиства.

Структурната композиция от клъстери, вероятно е в състояние да съществува достатъчно продължително време. Колко дълго – секунди, часове или години – още не е изяснено. Но това свойство на структурираната вода, което също често наричат памет на водата, може би участва в механизъма за пренос на информация при въздействие на различните вещества върху водата. „Паметта” на водата обяснява такива феномени като ефекта от заклинания, хомеопатия, безконтактно въздействие върху водата.

Имайки предвид факта, че върху структурата на водата въздействат голямо количество фактори, съвсем реално е предположението, че променените свойства на водата се запазват за непродължително време, особено в случаи, когато за модификация на водата е използван по-малко съществен фактор, отколкото този, който може да въздейства по-нататък. Например, въздействието на определен психо-емоционален настрой на човека посредством изменението на електромагнитното и други полета (вероятно тези, които е прието да наричаме биополета), е способно както да структурира, така и да деструктурира водата. Но е достатъчно само внасянето на вода в зоната на действие на електромагнитно поле с високо напрежение (например метро, трамвай) и структурата на водата може да се промени коренно.

 • Въздействие на фрактално-матричните структуризатори „Айрес” върху водата

Настоящата методика се състои в това, че фрактално-матричните структуризатори (ФМС), предлагани от Фонда за развитие на нови медицински технологии „Айрес“, променят структурните характеристики както на полето обкръжаващо водата, така и на електромагнитните колебания, които излъчва самата вода.

Както демонстрираха по-нататъшните изследвания, под въздействието на ФМС „Айрес” се извършват изменения в структурно-информационните свойства на водата. Качествените изменения се обуславят от типа на използваните ФМС, продължителността на въздействие и някои други фактори.

Примери за топологии, използвани за структуризаторите “Айрес” и образец на готово изделие (неутрализатор на електромагнитни аномалии)
(Топология – взаимно пространствено разположение на графични елементи)

Каква вода да се използва за структуриране

Съществуват няколко варианта за това, каква вода да се използва за приготвяне на структурирана вода:

 

 • течаща (водопроводна) вода
 • течаща филтрирана вода
 • преварена вода
 • престояла вода
 • изворна вода
 • дестилирана вода
 • бутилирана (сертифицирана) вода
 • минерална вода

 

Преварената вода е най-подходяща от всички изброени за приготвяне на структурирана вода.

Следва да се отбележи, че дестилираната вода е истински мъртва вода. Вода, която не съдържа практически никакви соли и добавки. При употреба на такава вода налице е бързо отмиване на соли и органични съединения от организма. Неограничената, постоянна употреба на минерална вода на практика представлява самолечение с хапчета.

В резултат на един обобщен анализ, за това доколко са подходящи гореизброените типове вода за приготвяне на структурирана вода, се получи следното:

1. Бутилирана вода от надежден източник.

2. Течаща филтрирана вода (по-добре от скъпи системи за филтриране).

3. Преварена вода.

4. Престояла вода.

5. Водопроводна вода.

6. Изворна вода.

В този списък по понятни причини не влизат дестилираната и минералната вода. Тоест, ако не съществува никаква възможност да се използва вода от първите две позиции в списъка, то е необходимо поне да се превари и да се остави да престои водопроводна вода.

 

 • Влиянието на съдовете върху изменението на структурата на водата

 

Ако желаете да запазите свойствата на получената жива (структурирана) вода за по-дълго от няколко часа, то забравете за удобните нечупливи пластмасови шишета. На битово ниво само стъклото, като най-инертен материал, е подходящо за тази цел. Водата може да се съхранява и структурира също така в глинени и порцеланови съдове.

В пластмасови съдове водата се деструктурира много бързо и напълно.

 

 • Температурата и изменението на структурата на водата

 

Температурата на водата играе значителна роля в изменението на структурата на водата. В процеса на обработка, колкото по-дълго време водата се намира при температури от 0 до 2º С, толкова по-бързо и по-пълно става всичко.

Почти идеални условия за това съществуват в съвременните хладилници, където колебанията на температурата при долните рафтове (по-близо до компресора) са в пределите от 1 до 5º С. За съжаление в процеса на работа компресорът генерира вихрово електромагнитно излъчване. Затова към дъното на съда с водата задължително следва да се прикрепи кристален ФМС “Айрес”, например неутрализатор на електромагнитни аномалии.

нарушава нейната структура. Много по-ефективно е да се структурира водата в процеса на изстиване, което се отнася и за структуриране на водата в големи обеми (например за приемане на вани).

Преваряването на водата

В качеството на подложка се използва пространствен ламиниран златен структуризатор, а съдът с вода с оптимална вместимост до 1,5 л се облепва с килимни апликатори или матрични апликатори „ексклузив”. Върху горната част на тази конструкция се слага пирамидката. Цялата конструкция се поставя в хладилник (или място, където постоянната температура е до 4 градуса) и периодически се долива вода, т.е. съдържанието на съда да не се излива. При първото наливане на вода в този комплект, е по-добре тя да се остави да престои в продължение на едно или дори две денонощия. После, когато се долива вода („неснижаемото” ниво е примерно 1/3 от обема на съда) в комплекта, процесът на промяна на нейните свойства протича по-бързо, обикновено в рамките на 6-8 часа.

Водата отлята от комплекта запазва своето състояние в продължение на 2-3 часа при условие, че се съхранява в стъклен съд.

 

 • Водата за приемане на вани се приготвя по следния начин:

 

За начало се използват 2 златни и 2 графитни пространствени структуризатора (впоследствие тяхното количество може да се увеличава). Те се разполагат по стените на ваната (може да се фиксират с прозрачно тиксо, но дори и да плуват – няма нищо страшно) и се налива гореща вода. Водата със структуризаторите се оставя за 1,5 – 2 часа, докато температурата й стане подходяща за приемане на вана. Приемането на вана трябва да продължава в течение на 15 – 20 минути (при това следва предварително да се измиете). Във ваната може да се добави морска или ароматна сол, ароматни масла.

Структурираната вода и заболяванията

Структурираната вода се усвоява много добре от организма. Условно смятаме, че цялата тъканна течност е структурирана вода, т.е. вода с определени информационно-структурни свойства. По тази причина, за да усвои външната вода, организмът трябва да изразходва известно количество от своята енергия за придаване на необходимите качества на постъпващата течност. Затова, колкото по-подредена е структурата на водата, толкова по-малко енергия ще изразходва човек при нейното усвояване.

Употребата на вода, подлагана на обработка с пространствени структуризатори, може да премахне множество проблеми свързани със стомашно-чревния тракт: гастрити, ентерити, колити, дисбактериоза на червата.

Продължителната употреба на структурирана вода възстановява нормалната работоспособност на стомашно-чревния тракт, отстранява възможни проблеми свързани с газоотделянето.

Структурираната вода нормализира обмяната на веществата. Известни са случаи, в които употребата на такава вода е довеждала до изхвърляне на камъни (при това доста големи) от жлъчката и бъбреците.

Хармоничността и неутралността на този течен кристал много бързо отстраняват последствията от стресови ситуации, повишават жизнения тонус, влияят положително върху психо-емоционалното състояние, нормализират съня. При това, колкото по-стабилизирана е структурата на клъстерите на водата, толкова по-тежки изменения на психиката тя е в състояние да коригира.

Структурираната вода ефективно снема възпалителни процеси и всички съпровождащи ги негативни симптоми.

Вземането на структурирани вани способства за подмладяване на кожата, стимулира повърхностния слой на мускулите, премахва излишни натрупвания на мазнини (дори в дълбочина). Ежедневното вземане на структурирани вани в продължение на 1-2 месеца предоставя възможност за нормализиране на телесната маса (намаляване на теглото).

Освен гореописаните ефекти при вътрешна употреба на структурирана вода, съществува и още един: тя позволява с необикновена лекота да се понасят дните на разтоварване и лечебен глад.

Инхалирането на тази вода в белите дробове може значително да намали активността на бронхиалната астма, да излекува бронхити (хроничен, обструктивен). Измиването със структурирана вода подмладява и заздравява кожата на лицето, а освен това, положително въздейства на зрението.

Възможно е също така структурирането на водата, влизаща в състава на всякакви други напитки и хранителни продукти. Това подобрява вкусовите им качества, осъществява частично пречистване на продуктите от голямо количество вредни химични вещества, използвани за повишаване срока на тяхното съхранение.

Още дълго може да се разказва за ефектите, които оказва структурираната вода. Но винаги е много по-интересно да се опита, да се постигне собствен резултат. Още повече, че за това вие имате всичките възможности още сега. Не чакайте!

Употребяване на структурирана вода

Често хората, които за първи път научават за това, че водата, освен че е течна има и вътрешна структура, а също така е в състояние да коригира патологичните процеси в организма, започват да се отнасят към нея като към лекарство. Оттук веднага започват да се появяват въпроси: „Как трябва да се употребява такава вода, за да се излекува едно или друго?”

На този въпрос няма и не може да има обоснован отговор, защото при някакви идеални условия, ВСЯКА ВОДА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТРУКТУРИРАНА. Следователно: колкото повече контактува един човек с равновесна структура, каквато е структурираната вода, толкова повече възможности получава за възстановяване структурното равновесие на собствения организъм. Затова няма необходимост от употреба на структурирана вода! Тя трябва да присъства навсякъде и винаги: както край нас, така и вътре в нас. Защото няма смисъл равновесието да се употребява в малки дози с цел разрешаване на частни проблеми.

Средства и начини, способни да коригират всички дестабилизиращи влияния, които оказва върху нас обкръжаващата среда, не съществуват.

Но човек може всичко! Друг е въпросът, че много от нас не се нуждаят и от малката част на това всичко!

И така, ако тези редове не са ви обяснили нищо, ще опитам да дам няколко примера за употребяване на структурирана вода.

Както вече е посочено по-горе, редовната употреба на вода с равновесна структура бързо коригира патологични проблеми на стомашно-чревния тракт, нормализира обмяната на веществата, нормализира дейността на ендокринната система и най-накрая нервната регулация на жизнените функции на организма.

 

 • Вътрешна употреба на структурирана вода, вместо обикновена вода. Както вече е посочено по-горе, редовната употреба на вода с равновесна структура бързо коригира патологични проблеми на стомашно-чревния тракт, нормализира обмяната на веществата, нормализира дейността на ендокринната система и най-накрая нервната регулация на жизнените функции на организма.
 • Вземане на структурирани вани. Количеството и качеството на използваните структуризатори, също както и продължителността на приемането им, следва да се регулира според собствените усещания. Помнете само, че вземането на вани вече е физиотерапевтична процедура.
 • Структуриране на вода, влизаща в състава на кремове, мехлеми, линименти, включително и лечебни.
 • Структуриране на вода, влизаща в състава на хранителни продукти и напитки.
 • Поливане на растения със структурирана вода (например приготвена за приемане на вана).
 • Структуриране на вода в аквариуми и много, много други.

 

Не е възможно да се дадат рецепти за цял живот. Опитайте, експериментирайте. И при това помнете, че колкото повече от равновесието има край вас и във вас, толкова по-равновесен ще е животът ви, животът на всички хора, които ви обкръжават, толкова по-лесно ще ви бъде да решавате възникващите проблеми, някои от които просто ще изчезнат за вас.

Активатори за жива и мъртва вода

Какво е активирана вода ?

Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действуващо, екологически чисто средство за профилактика при редица болести. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат „жива“ и „мъртва“ вода. Д-р доц. Петрас Шибилскис споделя – „Още от 1980 г. използувам активираната вода за различни цели, като популяризирам използуването и в рамките на своите сили, консултирам интересуващите се, участвувам в предавания по радиото и телевизията, пиша статии и изнасям лекции за активираната вода. Мисля, че в тази област съм натрупал немалко знания и практика, убедил съм се нееднократно в ефективното действие на активираната вода и в нейната безвредност. През всичките тези години не е отбелязан случай активираната вода да е навредила някому, въпреки че са я използували стотици и стотици хора във всяка възраст, включително и деца. За изминалите години ми се удаде да установя приятелски връзки с други ентусиасти и привърженици на активираната вода с които обменяхме опит и методики за използуването и, както и да конкретизираме съществуващите. “

Как е открита активираната вода ?

Активираната вода е изобретена от колектив учени, работещи в Ташкенския НИИ, под ръководството на доктора на науките, професор С. Алехин. Задачата поставена на учените била да се намери нов състав на емулсия, която се използва при сондажните работи при търене на нефт и газ.

В процеса на иследванията в лабораторията на института, чийто ръководител бил инж. В. Бахин, между електродите била закрепена диагфрагма, кояо прапуска йоните но не и молекулите на водата и не позолява на водата да се смесва. В разултат на електролизата, с течение на времето водата в двете части на съда пробива съвършенно нови свойства: в частта на анода става кисилинна и се зарежда с положителен заряд, а в частта на катода – алкална, мека и с отрицаелен заряд. Този заряд се нарича окислотелно-възстановителен потенциал.

Целта на учените била постигната и приложена е сондажните дейноти. Работниците на тези сондажи, които използвали алкалната вода за миене, забелязали, че раните и драскоините заздравяват по-бързо, а при някои изчезнала екземата. По късно хирургът професор М. Касимов изпробвал киселинната вода за стерилизация хиругическите инструменти, а алкалната – при лекуване на следоперациони рани. Резултатите били положителни. Учените от института изпитали действието на активианата вода върху растящия на територията на института памук и отбелязали стимулиращоо действие на алкалната вода и бактерицидното действие на киселинната.

Бързото зарастване на раните, действието върху памука, дезефектиращото действие на активираната вода напомняли на мотивите от приказките за „живата“ и „мъртвата“ вода и хората започнали да наричат активираната вода по просто и понятно: киселинната – мъртва, а алкалната – жива вода.

Изследванията са се провеждали не само от ентусиасти, но и от учени от Казанския химико-технлогичен институт, Белоруския институт за механизация на селското стопанство, Всесъюзния институт по птицевъдство, Московския НИИ по хранителна промишленост, в редица болници и предприятия в различни райони на Русия.

Активираната вода е позната в различни страни като Германия, Пошла, Индия, Израел и България, а в Япония, която произвежда над 100 000 брой активатори годишно и Узбекистан, активираната вода официално се признава и използва за лечебни цели.

Отдавна е известно, че активираната вода не е токсична и не е опасна както за външна така и за вътрешна употреба.

Анолит (мъртва вода) и католит (жива вода)

Изследванията на анолита и католита доказват новите активни свойства на необичайната вода: при анолита те са оцеляващи, при католита – възстановяващи.

В началото трябва да се отбележи, че концентрацията на водородните йони в активираната вода се измерва с водородния показател pH. Скалата на този показател се изменя от 0 до 14 единици. Неутралната вода от водопровода има pH=7,0. Ако този показател е по-малък, характерът на водата е киселинен. Най-често се използува киселинна (мъртва) вода с pH = 2,5 – 5,5. При използуване за дезинфекция, водата може да бъде и по-киселинна (pH = 1,5 – 2,0). Ако показателят е по-голям от 7,0, то водата има алкален характер. Колкото по-голям е показателят – толкова по-алкална е водата. Обикновено се използува алкална (жива) вода с pH = 8,0 – 10,0. Разлика в концентрацията ± 0,5 pH няма особено практическо значение.

Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и характерен мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо средство. Тя забавя биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното налягане, успокоява нервите, подобрява съня, намалява болките в ставите. При редовно изплакване на устната кухина с нея след ядене, тя разтваря зъбния камък, спира кръвотечението от венците и дезинфекцира устната кухина. Мъртвата вода дезинфекцира много добре бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори помещения и почва. Много ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се приготви мъртва вода с широко рекламирания pH=5,5, която да се използва за миене, вместо скъпоструващи препарати. Мъртвата вода, освен това е заредена с положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва действието и. При съхраняване в плътно затворени съдове тя запазва свойствата си 2-3 седмици.

Живата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, сивкава течност, без мирис, с алкален вкус, много мека. След реакцията утайките падат на дъното и водата става прозрачна. Колкото по-лошокачествена е водата, толкова повече утайки се образуват, като в утайките се концентрират и съдържащите се във водата радионуклиди. Така се постига и допълнителен ефект – смекчаване и пречистване на водата. Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните процеси в организма, увеличава кръвното налягане, подобрява усвояването на храната, ускорява обмяната на веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. Тя бързо лекува различни рани, от драскотини, раздразнения на кожата, до язви на стомаха и дванадесетопръстника. Живата вода освежава увехналите цветя и след това те дълго запазват свежестта си. Семената, киснати в жива вода преди да бъдат посяти, покълват по-бързо, а при периодично поливане с жива вода дават по-добра реколта, която и узрява по-бързо. Живата вода е отлично средство за пране, обезмасляване на повърхности, стимулиране растежа на домашните животни. Освен алкалните свойства, живата вода е заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9 волта. Тя губи свойствата си по-бързо, отколкото мъртвата вода, за около седмица, при условие, че се съхранява в плътно затворени съдове.

Свойствата на анолита и католита са съвършено различни. При смесването на анолит и католит се получава отново неутрална вода, макар и вече без утайки. Затова, когато за лечебни цели се налага използването на двата типа вода, между тяхното приемане следва да има поне едночасова разлика. Често задаван въпрос е в какво се заключава лечебното въздействие на активираната вода. Активираната вода по своите електролитически параметри е много близка до телесните течности (кръв, междуклетъчна течност и др.). Затова тя се включва веднага в жизнената дейност на организма и влияе благоприятно на възстановяването на енергийния баланс на организма. Особено важен е фактът, че това е естествен продукт, спомагащ за активизация на вътрешните сили на организма.

Не е целесъобразно активираната вода да се съхранява в хладилника. Изследванията показват, че при охлаждане времето за съхранение не се увеличава. При кипване активираната вода губи свойствата си много бързо, поради което се препоръчва да не се приготвя вода в запас. По-добре винаги да се използва свежоприготвена вода, а остатътък да се използва за поливане на цветята, пране и т.н.

Какво количество жива вода може да се пие? – Д-р Нешев споделя: „… Върху себе си проведох следния опит: измерих пулс, температура, кръвно налягане и pH. Изпих на един път литър жива вода и през половин час, в продължение на пет часа проверявах горните стойности. Изменени имаше само в  pH.“ и допълва „…от 1994г. до сега аз пия само жива вида.“ При увеличаване употребата на жива вода оздравителния ефект настъпва по-бързо, като не настъпват никакви физиологически отклонения, освен по-честото уриниране.

Аритметично доказване повишаването на pH  на кръвта след пиене на жива вода.

Прието е да се счита , че в човешкия организъм количеството на кръвта е 5000мл. При повишена киселинност, когато pH-то на кръвта е примерно 6000 и  в един милилитър кръв трябва да има 6000 хидроксилни аниони, то цялото количество кръв 5000 мл. умножено по 6000 ще покаже, че в цялата кръв има 30 000 000 хидроксилни аниони. При изпиване на 200мл. жива вода /алкално активирана/ с pH 10 000, то в организма сме вкарали 2 000 000 алкално хидроксилни аниони. Сега събираме количеството кръв и количеството изпита вода и получаваме 5200 мл. Събираме количеството хидроксилни аниони от кръвта с количеството хидроксилни аниони от изпитата вода и получаваме 32 000 000. Делим общото количество хидроксилни аннийони на общото количество кръв (32 000 000/5200=6,153). От получения резултат се вижда , че pH-то на кръвта се е увеличило с 0,153, а според научните данни (Малахов) само 0.003 изменение на pH-то е достатъчно за убиване на туморните и ракови клетки. Като разделим 0.153 на 0.003, получаваме 50, което показва, че повишеното pH на кръвта е 50 пъти по-силно – това е обяснението за изчезването на туморите и оздравителното действие на Живата Вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ на АКТИВИРАНАТА  ВОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТИВИРАНАТА ВОДА

За лечебни цели

Въздействието на активираната вода  е универсално, често профилактично.

Тя влияе добре на вътрешните органи – бъбреци, черен дроб, стимулира работата на червата.
Използва се за стопяване на тумори и без оперативното им лечение.

При стомашно-чревни разстройства изпиването на половин чаша мъртва вода до половин час ще премахне болките в корема.

При простуда, хрема, ангина, дори при грип активираната вода действа много ефективно.

Гнойни рани, циреи, изгаряния зарастват направо пред очите при използването на тази вода. Поразеното място трябва да се промие с мъртва вода, а след 3-5 минути да се намокри с жива вода и след това, в продължение на две денонощия да се правят компреси само с жива вода.

При вътрешни гнойници две денонощия на възпаленото място се държи компрес с мъртва вода.

Всяка болка в зъбите изчезва 4-5 минути след като устната кухина се изплакне с мъртва вода (анолит). Анолитът притежава висока проникваща способност в живата тъкан. Той унищожава болестотворните бактерии и в резултат възпалителният гноен процес се прекратява и с него и отива и болката.

За козметични цели тази вода може да се използва за възстановяване растежа на косата и подобряване състоянието на кожата. Измитата коса леко се подсушава с хавлия и се изплаква първо с мъртва, а след това с жива вода. След измиване на лицето то се отрива с памук, напоен с мъртва и след това с жива вода в тази последователност. Кожата става чиста и свежа.

За повишаване общия тонус на организма може сутрин и вечер след хранене устата да се изплаква с мъртва вода и да се изпива половин чаша жива вода.

Тя влияе добре на вътрешните органи – бъбреци, черен дроб, стимулира работата на червата.

Използва се за стопяване на тумори и без оперативното им лечение.

При стомашно-чревни разстройства изпиването на половин чаша мъртва вода до половин час ще премахне болките в корема.

При простуда, хрема, ангина, дори при грип активираната вода действа много ефективно.

Гнойни рани, циреи, изгаряния зарастват направо пред очите при използването на тази вода. Поразеното място трябва да се промие с мъртва вода, а след 3-5 минути да се намокри с жива вода и след това, в продължение на две денонощия да се правят компреси само с жива вода.

При вътрешни гнойници две денонощия на възпаленото място се държи компрес с мъртва вода.

Всяка болка в зъбите изчезва 4-5 минути след като устната кухина се изплакне с мъртва вода (анолит). Анолитът притежава висока проникваща способност в живата тъкан. Той унищожава болестотворните бактерии и в резултат възпалителният гноен процес се прекратява и с него и отива и болката.

За козметични цели тази вода може да се използва за възстановяване растежа на косата и подобряване състоянието на кожата. Измитата коса леко се подсушава с хавлия и се изплаква първо с мъртва, а след това с жива вода. След измиване на лицето то се отрива с памук, напоен с мъртва и след това с жива вода в тази последователност. Кожата става чиста и свежа.

За повишаване общия тонус на организма може сутрин и вечер след хранене устата да се изплаква с мъртва вода и да се изпива половин чаша жива вода.

Употреба на активираната вода съвместно с химически лекарства
Често възниква въпросът може ли да се комбинира действието на активираната вода и химически лекарства. Ако болния трябва да приема неприменно химически лекарства, между приема на химически лекарсва и активирана вода трябва да има интервал поне 1/един/ час, като по добре е първо да се приема активираната вода, тъй като тя се освоява много по-бързо от организма.

За битови цели

Дезинфекция на лицето, ръцете, обувките    
След работа във вредна среда, при наличие на опасност от зараза, с мъртва вода да се изплакнат носа, устата, гърлото, да се измият лицето и ръцете. С мъртва вода да се обработят и обувките (може да се сипе мъртва вода в тях, да се остави 10 – 15 минути, след което обувките да се оставят да изсъхнат.)        
Резултат:
Вирусите, бактериите, микробите загиват.
Вероятността за заразяване се свежда практически до нула.

Дезинфекция на пода, мебели, инвентар  
Мебелите се напръскват с мъртва вода или да се избършат с кърпа, напоена с мъртва вода. Подът да се измие с мъртва вода.
Резултат:
Осигурява се надеждна дезинфекция на пода, мебелите.

Дезинфекция на помещения
Неголеми помещения да се измият щателно с мъртва вода (тавана и стените да се напръскат, пода да се измие). По-удобно е в помещението да се разпраши мъртва вода със специална установка. Този метод е много ефикасен за дезинфекция на големи помещения – птицеферми, свинеферми, складове, плодохранилища, парници. Не е необходимо животните да се извеждат от помещението, водата е безвредна. Мъртвата вода трябва да е с рН около 2,0.
Такива процедури могат да се правят периодично, примерно ежемесечно. Аерозонният облак намалява ефективно микрофлората в помещението (до 5 пъти) и е съвършенно безвреден.
Продължителността на действието е 8 – 10 дни.
Резултат: Икономисват се дезинфекциращи средства.

Дезинфекция на съдове  
Съдовете (щайги, кошкици, чували и т.н) да се измият с мъртва вода с рН около 2,0 и а се оставят да изсъхнат (най-добре на слънце). Ефекта ще бъде още по-добър, ако съдовете първо се измият с жива вода, след това се обаработят с мъртва вода.
Резултат:
Съдовете се дезинфекцират, унищожават се плесените, гнилостните бактерии.

Обезмасляване на стъклени повърхности
За миене и обезмасляване на стъкла се използват миещите свойства на живата вода.
Стъклата се намокрят с жива вода, оставят се няколко минути, след което се измиват.
Резултат: Икономисват се миещи препарати, като миенето е достатъчно ефективно.

Омекотяване на водата
Живата вода е много мека и чиста, за това, когато е необходима мека вода (например за приготвяне на кафе, чай, замесване на теста и др.) може да се използва жива вода. Преди да я използвате оставете живата вода да се утаи. Резултат: При прекипване активността на водата рязко намалява, а мекостта се съхранява.

Пране на бельо, дрехи
Препоръчва се следната методика:
1. Прането се накисва за 0,1 – 1 час в мъртва вода за дезинфекция.
2. Прането се пере и изплаква с жива вода (рН=9,5 – 10,5), като количеството на перилните препарати може да се намали 2 – 3 пъти.
3. По този начин не се налага избелването на прането. Икономисват се перилни и избелващи препарати.

За стопански цели

Борба с дребни вредители по растенията
Местата, където са се натрупали вредители се напръскват с мъртва вода. При необходимост може да се полее и почвата. Водата трябва да е с pH около 2,0. Процедурата да с повтори.
Резултат: Вредителите загиват или концентрацията им силно намалява.

Дезинфекция на почвата
Да се полее почвата (или пръстта в саксиите) с мъртва вода. Водата трябва да проникне до 30 – 40 см. След 1 – 2 поливания с мъртва вода да се полее жива вода и след това се редува поливане с обикновенна и жива вода (веднъж с жива вода, 2 – 3 пъти с обикновенна вода). Мътртвата вода трябва да е с pH около 2,0, а живата – около 7,5 – 8,5 pH. За дезинфекция на почвата са достатъчни 1 – 2 поливания.

Възстановяване на увехнали цветя, плодове
Изсъхналата кора на стебла се изрязват и цветята или плодовете се потапят в жива вода с pH около 8,0 – 9,0.
Резултат:
Цветята и плодовете се освежават,  след което дълго остават свежи.

Подготовка на семена за посев.
Стимулиране на растежа на растенията
Общи препоръки:
1.   Преди засяване семената да се обработят с мъртва вода:
– да се потадят в мъртва вода (рН около 2,5 – 3,5), разбъркат и след няколко минути да се съберат и отстранят изплувалите на повътхността семена.
– станалите семена да се оставят още 2 – 4 часа в мъртва вода за дезинфекция.
– да се излее водата, семената да се измият с обикновенна вода, след което да се залеят с жива вода и да се държат в нея 5 – 15 часа (точното време зависи от вида на семената и местните условия, то се определя по опитен път).
– да се излее живата вода, семената да се оставят да изсъхнат, след което се засаждат.
2.   Стимулиране на растежа:
– да се полива веднъж с жива вода (с рН около 7,5 – 8,5), след това 2 – 3 пъти с обикновенна вода.
– да не се полива с жива вода повече от 1 – 2 пъти на седмица.
– ако има признаци, че почваата е заразена (растенията вехнат в сравнение със съседните) да се полее веднъж с мъртва вода, след което се продължава както е описано по-горе.
Резултат: Семената се очистват, дезинфекцират, прорастват едновременно и 3 – 4 дни по-рано.
При поливане с жива вода растенията растът 20 – 30% по-бързо. Увеличава се устойчивостта на болести. Реколтата узрява 10 – 14 дни по-рано, а добивът е 20 – 40% повече.

Покълване на зърно за ядене    
Подготвеното зърно (например пшеница) се залива с мъртва вода и се оставя 1 – 2 часа (обеззаразяване), след това се измива с обикновенна вода и се залива с жива вода така, че водата е на равно със зърното, поставя се на топло място и се оставя да покълне. (Обикновенно е достатъчен 1 ден).
Резултат:
Зърното се очиства от възможни микроби, следи от химически обработки, покълва по-бързо, без да губи свойствата си.

Увеличаване на срока на съхранение на плодовете
Плодовете, предназначени за продължително съхранениесе потапят в мътва вода и се оставят да изсъхнат. Тази обработка може да се извърши по време на сортирането им, като те се напръскват с мъртва вода докато се движат по лентата или касетката, в която са, се потопи в подходящ съд с мъртва вода. Препоръчва се плодовете в плодохранилищата периодично да се напръскват с мъртва вода или да се използват специални устройства за аерозолно разпрашване.
Местата на съхранение, касетките да се дезинфекцират с мъртва вода преди употреба.

Резултат: Срокът на съхранение се увеличава значително, плодовете се съхраняват по-добре, не губят витамини и захарност, не гният. Такава обработка е съвършенно безвредна.

Лечение на мастити, гнойни язви при животните
Активираната вода с успех може да бъде исползвана във ветеринарната медецина.
Гнойните рани при животните, ухапвания от паразити, да се намократ с мъртва вода. Когато раните се изчистят – да се мокрят с жива вода. Полезно е периодично вимето да се измива с мъртва вода, особено през лятото.
Резултат:
Раните бързо се изчистват и заздравяват. Загиват и снесените яйца на насекоми и паразити.

Лечение на разстойство при домашни птици, животни
Няколко пъти през деня приците с разстойство да се напоят с мъртва вода с рН около 4,0 – 5,0.
Същото се отнася и за животните с разстройство. Ако те не пият сами, да се намери начин да поемат мъртвата вода или храната им да се приготви с мъртва вода.
Резултат:
Разстройството, както и при хората, обикновенно преминава за няколко часа до един ден.
Допълнително може да се дезинфекцира помещението.

Поене на телета с жива вода
Телетата да се поят 1 – 2 пъти в седмицата с жива вода (рН=8,0 – 9,0), с нея може да се разрежда млякото, което им се дава. Телетата, които са по-слаби да се напояват с мъртва вода.
Резултат: Опитите в няколко ферми в Латвия показаха отлични резултати. Освен това се реализира значителна икономия на средства, давани преди това за медикаменти.        Прирастът се увеличава с 20 – 30% в сравнение с контролната група. От групата на слабите телета оживяха 100% (обикновенно оживяват 70 – 80%).

Приготвяне на сиропа за пчелите
Сиропът за пчелите се приготвя, като се използва жива вода вместо обикновенна.

Резултат:
Пчелите стават по-енергични.

Стимулиране растежа на домашните птици
Малките и слаби домашни прици да се поят 2 – 3 дни подред с жива вода. Може да им се остави като обикновенна, така и жива вода – те сами ще изберат коя да пият. По нататък те се поят с жива вода не по-често от 1 – 2 в седмицата. Живата вода да бъде със слаба концентрация.

Ако се появи разстойство, да се поят с мъртва вода докато разстройството не се прекрати.      
Резултат:
При правилно използване на живата вода смъртността намалява с 40%, апетита се подобрява, птиците стават по-енергични и растът по-бързо.

Стимулиране на растежа на  домашните животни
Домашните животни, особено младите, периодично, но не по-често от 1 – 2 пъти седмично, да се поят с жива вода. (с рН около 7,5 – 8,5) като поенето се извършв на всеки 1,5 часа между храненията. Сухите фуражи може да се намокрят, като се напръскат с жива вода. В много стопанства е проверено, че живата вода с голяма концентрация (рН=10,5 – 12) не дава ефект.
Общото количество на живата вода не трябва да превишава 10 грама на 1 килограм живо тегло.
Резултат:
Смъртността намалява, апетитът се подобрява, увеличава се устойчивостта на болести, прирастът се увеличава със 7 – 14% .

Стимулиране растежа на животни с ценни кожи
Животните да се поят периодично, 1 – 2 пъти седмично с жива вода. Храната също може да се приготвя с жива вода. В случай на разстройство животните да се поят с мъртва вода и да се дезинфекцират помещенията с мъртва вода, както вече беше описано.
Резултат:
Смъртността намалява с 5 – 8%, добивът на кожи се увеличава с 7 – 8%, качеството на кожата се повишава

на

ДОМАШЕН АКТИВАТОР ЗА  АКТИВИРАНЕ НА ВОДА
Как се прави жива вода с активатор:
1. Отстранете капака на активатора.
2.Извадете вътрешния глинен съд и го напълнете с вода до около 2 см. под ръба му. Поставете го в каната плътно откъм страната на дръжката.
3. Напълнете големия съд приблизително до нивото в глинения съд. Двете води в никакъв случай не трябва да са в пряк контакт.
4. Внимателно поставете капака с електродите, като кабела трябва да към дръжката на каната.
5. Включете уреда в ел.мрежа.
6. За приготвяне на активирана вода активатора трябва да работи 30 мин. Използвайки вода от един и същи източник ще ви гарантира еднакви резултати и еднакво време за приготвяне.
7. След изтичане на указаното време извадете захранващия кабел от ел. мрежата. Извадете глинения съд и пресипете киселинната (мъртва) вода от глинения съд в предварително приготвен добре затварящ се съд. Пресипете живата вода  от каната в предварително приготвен добре затварящ се съд.   Забранява се миенето на капака.  Изтрийте електродите с мека тъкан, напоена с оцет.  Когато съдовете изсъхнат, сглобете активатора и го съхранявайте на сухо място.
Преди първото използване на активатора, глиненият съд да се измие обилно с гореща вода!
Водата която ще се използва трябва да е пречистена. Ако ползвате вода от чешмата, е необходимо да я оставите да престои около 2-3 часа.
Доста често след протичане на активацията на водата се получава утайка, която по своята същност не е вредна. Ако са използвани повече дезификтанти, вкуса на водата е с неприятен вкус, което не я прави по-малко полезна.
Препоръчително е да се използва трапезна вода за приготвянето на   активираната вода

Активаторът е специално конструиран за направата на активирана вода, използвана за лечение на описаните заболявания и профилактики. С него се приготвят с едно зареждане около 1 литър жива и около 0,5 л. киселинна вода за около 30 мин.

Реклами