НАП отмени спорното указание за осигуровките на шефове в малки фирми

10.03.2010 13:33

Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на Общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Това е записано в изменение на Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. от 26 февруари 2010 г. Промяната в указанието стана след нареждане от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов. Така се отменя въведеното двойно осигуряване при управителите на малък и среден бизнес, което предизвика множество остри реакции от засегнатите поради задължението всички вписани в регистрите управители на дружества да се осигуряват като такива, без оглед на това дали съществува договор за възлагане на управление със съответния управител и дали е уговорено управителят да изпълнява функциите си без възнаграждение. Това на практика значеше, че управителите щяха да внасят във фондовете на ДОО вноски и по договор за управление и контрол, и като самоосигуряващи се лица. Целта на обявеното днес изменение е да се постигне равнопоставеност и справедливост при плащането на осигурителни вноски от собствениците на малки и средни фирми, казват данъчните. Например ако собственик на ООД, чийто предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на фирмата, но Общото събрание на фирмата не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да се осигурява само за трудовата дейност, която полага във фирмата. Ако обаче получава възнаграждение като управител и работи в дружеството като финансов консултант, то той трябва са се осигурява и в качеството си на управител и като самоосигуряващо се лице. Новото указание ще бъде публикувано по-късно и в интернет страницата на НАП. „Тълкуването на закона от експертите на НАП е било твърде фискално. С тези промени възстановяваме съществувалото преди състояние, защото в условията на криза подобни фискални мерки не са най-правилното решение”, каза по повод на последните промени изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Реклами