Под органи за оценка на съответствието (ООС) следва да се разбира:

лаборатории – лаборатории за изпитване, лаборатории за калибриране, лаборатории за изпитване и калибриране.

органи – органи по сертификация на продукти, органи по сертификация на системи за управление, верификационни органи, органи по сертификация на персонал, органи за контрол и проверяващи по околна среда.

Повече информация може да намерите в процедурата за акредитация на ИА „БСА“ на следния интернет-адрес:

http://www.nab-bas.bg

Реклами