Такава вода не ще купите отникъде и за никакви пари. Тя лекува, съживява, подмладява.

По метод на Малахов:

Приготвяне на протиева вода: съд с вода се слага в камерата за 4-5 часа. За този период от време по стените на съда и по повърхността се е образувал лед. Водата се излива в друг съд, а леда се изхвърля. Този лед е от молекули на тежката вода, която замръзва при 3-4 градуса, а необходимата вода за организма замръзва при минус 1. Новия съд с водата се слага отново в камерата. Престоява там докато 2/3 от водата замръзне.Незамръзналата вода се излива – това е лека вода, която съдържа много примеси и е вредна. Ледът, който остава в съда е замръзнала протиева вода, разтопете го и пийте.

По метод, описан от Вадим Зеланд:

Налейте в петлитрова емайлирана тенджера вода от чешмата, оставете я да престои и я кипнете на огъня. След това бързо й охладете в студена вана. Това е първият стадий на структуризация на водата. Тя вече е една степен по-полезна от просто преварената.
Сетне пуснете в тенджерата 5-7 камъчета черен силициев двуокис (от аптеката), покрийте с марля и я оставете два дена. После внимателно я прелейте в друг съд, като изхвърлите долния слой от 2-3 сантиметра, защото силициевият двуокис поема патогенните микроорганизми и чуждите химически елементи. Тази вода вече притежава лечебни свойства. Тя още повече е структурирана и наситена със силиций – най-необходимия микроелемент, при липсата на който в организма не се усвояват почти всички останали.
Получената вода поставете в камерата на хладилника. Щом на повърхността и по стените се образува ледена коричка, я прелейте в пластмасов съд и отново го поставете камерата. Изхвърлете леда, като по този начин изхвърляте тежката вода. Тя съдържа изотопи на водорода деутерий и тритий, замръзва при температура 3°С и вреди на организма.
Последното замразяване трябва да извършите в пластмасовия съд, защото емайлът на тенджерата може да се напука. Когато две трети от водата замръзне, пробийте дупка в леда и излейте незамръзналата – тази „саламура” съдържа всички нежелани примеси. Остава да почакате ледът да се стопи при стайна температура. Ще получите разтопена вода с най-високо качество, която се нарича протиева, защото е изчистена от тежките изотопи.
И най-сетне, ако имате магнитен кръг или магнитна фуния, прелейте водата през тях, за да укрепите още повече структурата й. Получената вода притежава лечебни свойства – изчиства организма и при дълготрайна употреба лекува от редица заболявания. Срокът за съхранението на свойствата й е ограничен – около седем часа.

ЗА КАКВО МЪЛЧИ ВОДАТА?

Лекар-консултант на мрежата „Матрикс”
Леонид Казанский
Водата е едно удивително вещество! Вещество, което не се вписва в никакви рамки на общопризнатите химични и физични теории. Вещество, без което самото понятие за живот на Земята е немислимо и със загубата на което се свързват понятията за стареене и смърт. Структурата на водата се променя един милиард пъти в секунда! Замисляли ли сте се някога върху това, че веществото, което пиете, което се намира във вашия организъм и което е прието да се смята за нещо обичайно, има своя „живот”, своя патърн (модел, схема на поведение), умира и се ражда един милиард пъти в секунда?Какво представлява структурираната вода? Общо взето, това е нонсенс. Водата не може да бъде неструктурирана. Структурата на водата повтаря структурата на пространството, в което съществуваме наравно с всичко (също и с водата).

Структурата на водата играе много важна роля в биохимичните, биофизичните и други процеси. Днес изследователите на водата смятат, че по-голямата част от информационните процеси в организма се обуславя от патърна на „живот” на водните клъстери. Например, предаването на бързи сигнали, на които реагира ендокринната система на човека, може да се осъществява точно чрез изменение структурната картина на вътрешно и външноклетъчната вода, тъй като скоростта на разпространение на нервните импулси много често се оказва недостатъчна.

Структурно-информационно свойство на водата – това е способността на нейните молекули да образуват клъстери, в структурата на които е кодирана информация за взаимодействия, които са извършвани или се извършват с настоящия образец на водата.

Възможно е въздействието на огромно количество фактори върху водата:

 • фазови преходи на водата,
 • температура и налягане, особено при свръхкритичните им стойности,
 • акустични колебания,
 • електромагнитно поле,
 • повърхностно-активни вещества,
 • разтворени химични вещества,
 • психо-емоционалното състояние на човека,
 • температура и др.

Японският учен Масару Емото изследвал структурата на водата по следния начин. Замразявал тънък слой вода, след което го разглеждал при силно увеличение (2000-4000 пъти). Приемал информацията за структурата на водата по отбелязаните зависимости в кристалите на леда от даден образец, преди водата да се замрази.

В природата не съществува „деструктурирана“ вода, така както няма и структурирана вода. Водата винаги има структура. Затова по-нататък ще наричаме структурирана тази вода, в която количеството на клъстери превишава останалите структурно-молекулярни образувания.

Сега вече е известно, че водата е един необичаен хидратен субстрат и освен всичко останало, притежава структурно-информационни свойства. Носителят на тези свойства е клъстер, състоящ се от определено количество водни молекули. Клъстерите могат да се намират в „протонирано” състояние и тогава те се наричат клатрати. Клатратът е клъстер подобен на сфера, който може да „записва” вътре в себе си молекулите на вещества разтворени във водата.

Клъстерната структура на водата притежава множество забележителни свойства, които са безкрайно важни за съществуването на всичко живо на Земята.

Преди всичко е установено, че структурираната вода може да поддържа своето състояние, дори ако в нея се добави деструктурирана вода.

Структурираната вода е в състояние да променя структурата на всичко, което контактува с нея в определен радиус. Установено е, че в образците на водата с обикновена структурна организация, която се намира близо до структурираната вода, се появява подобие на клъстерната структура при опитния образец. При това може и да няма пряк контакт между образците на водата.

За сметка на това, че в структурираната вода могат да се намират клъстери и клатрати подобни на сфера, тя може надеждно да “заключва” разтворените в нея вещества. По този начин тя се самопречиства.

Структурната композиция от клъстери, вероятно е в състояние да съществува достатъчно продължително време. Колко дълго – секунди, часове или години – още не е изяснено. Но това свойство на структурираната вода, което също често наричат памет на водата, може би участва в механизъма за пренос на информация при въздействие на различните вещества върху водата. „Паметта” на водата обяснява такива феномени като ефекта от заклинания, хомеопатия, безконтактно въздействие върху водата.

Имайки предвид факта, че върху структурата на водата въздействат голямо количество фактори, съвсем реално е предположението, че променените свойства на водата се запазват за непродължително време, особено в случаи, когато за модификация на водата е използван по-малко съществен фактор, отколкото този, който може да въздейства по-нататък. Например, въздействието на определен психо-емоционален настрой на човека посредством изменението на електромагнитното и други полета (вероятно тези, които е прието да наричаме биополета), е способно както да структурира, така и да деструктурира водата. Но е достатъчно само внасянето на вода в зоната на действие на електромагнитно поле с високо напрежение (например метро, трамвай) и структурата на водата може да се промени коренно.

 • Въздействие на фрактално-матричните структуризатори „Айрес” върху водата

Настоящата методика се състои в това, че фрактално-матричните структуризатори (ФМС), предлагани от Фонда за развитие на нови медицински технологии „Айрес“, променят структурните характеристики както на полето обкръжаващо водата, така и на електромагнитните колебания, които излъчва самата вода.

Както демонстрираха по-нататъшните изследвания, под въздействието на ФМС „Айрес” се извършват изменения в структурно-информационните свойства на водата. Качествените изменения се обуславят от типа на използваните ФМС, продължителността на въздействие и някои други фактори.

Примери за топологии, използвани за структуризаторите “Айрес” и образец на готово изделие (неутрализатор на електромагнитни аномалии)
(Топология – взаимно пространствено разположение на графични елементи)

Каква вода да се използва за структуриране

Съществуват няколко варианта за това, каква вода да се използва за приготвяне на структурирана вода:

 

 • течаща (водопроводна) вода
 • течаща филтрирана вода
 • преварена вода
 • престояла вода
 • изворна вода
 • дестилирана вода
 • бутилирана (сертифицирана) вода
 • минерална вода

 

Преварената вода е най-подходяща от всички изброени за приготвяне на структурирана вода.

Следва да се отбележи, че дестилираната вода е истински мъртва вода. Вода, която не съдържа практически никакви соли и добавки. При употреба на такава вода налице е бързо отмиване на соли и органични съединения от организма. Неограничената, постоянна употреба на минерална вода на практика представлява самолечение с хапчета.

В резултат на един обобщен анализ, за това доколко са подходящи гореизброените типове вода за приготвяне на структурирана вода, се получи следното:

1. Бутилирана вода от надежден източник.

2. Течаща филтрирана вода (по-добре от скъпи системи за филтриране).

3. Преварена вода.

4. Престояла вода.

5. Водопроводна вода.

6. Изворна вода.

В този списък по понятни причини не влизат дестилираната и минералната вода. Тоест, ако не съществува никаква възможност да се използва вода от първите две позиции в списъка, то е необходимо поне да се превари и да се остави да престои водопроводна вода.

 

 • Влиянието на съдовете върху изменението на структурата на водата

 

Ако желаете да запазите свойствата на получената жива (структурирана) вода за по-дълго от няколко часа, то забравете за удобните нечупливи пластмасови шишета. На битово ниво само стъклото, като най-инертен материал, е подходящо за тази цел. Водата може да се съхранява и структурира също така в глинени и порцеланови съдове.

В пластмасови съдове водата се деструктурира много бързо и напълно.

 

 • Температурата и изменението на структурата на водата

 

Температурата на водата играе значителна роля в изменението на структурата на водата. В процеса на обработка, колкото по-дълго време водата се намира при температури от 0 до 2º С, толкова по-бързо и по-пълно става всичко.

Почти идеални условия за това съществуват в съвременните хладилници, където колебанията на температурата при долните рафтове (по-близо до компресора) са в пределите от 1 до 5º С. За съжаление в процеса на работа компресорът генерира вихрово електромагнитно излъчване. Затова към дъното на съда с водата задължително следва да се прикрепи кристален ФМС “Айрес”, например неутрализатор на електромагнитни аномалии.

нарушава нейната структура. Много по-ефективно е да се структурира водата в процеса на изстиване, което се отнася и за структуриране на водата в големи обеми (например за приемане на вани).

Преваряването на водата

В качеството на подложка се използва пространствен ламиниран златен структуризатор, а съдът с вода с оптимална вместимост до 1,5 л се облепва с килимни апликатори или матрични апликатори „ексклузив”. Върху горната част на тази конструкция се слага пирамидката. Цялата конструкция се поставя в хладилник (или място, където постоянната температура е до 4 градуса) и периодически се долива вода, т.е. съдържанието на съда да не се излива. При първото наливане на вода в този комплект, е по-добре тя да се остави да престои в продължение на едно или дори две денонощия. После, когато се долива вода („неснижаемото” ниво е примерно 1/3 от обема на съда) в комплекта, процесът на промяна на нейните свойства протича по-бързо, обикновено в рамките на 6-8 часа.

Водата отлята от комплекта запазва своето състояние в продължение на 2-3 часа при условие, че се съхранява в стъклен съд.

 

 • Водата за приемане на вани се приготвя по следния начин:

 

За начало се използват 2 златни и 2 графитни пространствени структуризатора (впоследствие тяхното количество може да се увеличава). Те се разполагат по стените на ваната (може да се фиксират с прозрачно тиксо, но дори и да плуват – няма нищо страшно) и се налива гореща вода. Водата със структуризаторите се оставя за 1,5 – 2 часа, докато температурата й стане подходяща за приемане на вана. Приемането на вана трябва да продължава в течение на 15 – 20 минути (при това следва предварително да се измиете). Във ваната може да се добави морска или ароматна сол, ароматни масла.

Структурираната вода и заболяванията

Структурираната вода се усвоява много добре от организма. Условно смятаме, че цялата тъканна течност е структурирана вода, т.е. вода с определени информационно-структурни свойства. По тази причина, за да усвои външната вода, организмът трябва да изразходва известно количество от своята енергия за придаване на необходимите качества на постъпващата течност. Затова, колкото по-подредена е структурата на водата, толкова по-малко енергия ще изразходва човек при нейното усвояване.

Употребата на вода, подлагана на обработка с пространствени структуризатори, може да премахне множество проблеми свързани със стомашно-чревния тракт: гастрити, ентерити, колити, дисбактериоза на червата.

Продължителната употреба на структурирана вода възстановява нормалната работоспособност на стомашно-чревния тракт, отстранява възможни проблеми свързани с газоотделянето.

Структурираната вода нормализира обмяната на веществата. Известни са случаи, в които употребата на такава вода е довеждала до изхвърляне на камъни (при това доста големи) от жлъчката и бъбреците.

Хармоничността и неутралността на този течен кристал много бързо отстраняват последствията от стресови ситуации, повишават жизнения тонус, влияят положително върху психо-емоционалното състояние, нормализират съня. При това, колкото по-стабилизирана е структурата на клъстерите на водата, толкова по-тежки изменения на психиката тя е в състояние да коригира.

Структурираната вода ефективно снема възпалителни процеси и всички съпровождащи ги негативни симптоми.

Вземането на структурирани вани способства за подмладяване на кожата, стимулира повърхностния слой на мускулите, премахва излишни натрупвания на мазнини (дори в дълбочина). Ежедневното вземане на структурирани вани в продължение на 1-2 месеца предоставя възможност за нормализиране на телесната маса (намаляване на теглото).

Освен гореописаните ефекти при вътрешна употреба на структурирана вода, съществува и още един: тя позволява с необикновена лекота да се понасят дните на разтоварване и лечебен глад.

Инхалирането на тази вода в белите дробове може значително да намали активността на бронхиалната астма, да излекува бронхити (хроничен, обструктивен). Измиването със структурирана вода подмладява и заздравява кожата на лицето, а освен това, положително въздейства на зрението.

Възможно е също така структурирането на водата, влизаща в състава на всякакви други напитки и хранителни продукти. Това подобрява вкусовите им качества, осъществява частично пречистване на продуктите от голямо количество вредни химични вещества, използвани за повишаване срока на тяхното съхранение.

Още дълго може да се разказва за ефектите, които оказва структурираната вода. Но винаги е много по-интересно да се опита, да се постигне собствен резултат. Още повече, че за това вие имате всичките възможности още сега. Не чакайте!

Употребяване на структурирана вода

Често хората, които за първи път научават за това, че водата, освен че е течна има и вътрешна структура, а също така е в състояние да коригира патологичните процеси в организма, започват да се отнасят към нея като към лекарство. Оттук веднага започват да се появяват въпроси: „Как трябва да се употребява такава вода, за да се излекува едно или друго?”

На този въпрос няма и не може да има обоснован отговор, защото при някакви идеални условия, ВСЯКА ВОДА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТРУКТУРИРАНА. Следователно: колкото повече контактува един човек с равновесна структура, каквато е структурираната вода, толкова повече възможности получава за възстановяване структурното равновесие на собствения организъм. Затова няма необходимост от употреба на структурирана вода! Тя трябва да присъства навсякъде и винаги: както край нас, така и вътре в нас. Защото няма смисъл равновесието да се употребява в малки дози с цел разрешаване на частни проблеми.

Средства и начини, способни да коригират всички дестабилизиращи влияния, които оказва върху нас обкръжаващата среда, не съществуват.

Но човек може всичко! Друг е въпросът, че много от нас не се нуждаят и от малката част на това всичко!

И така, ако тези редове не са ви обяснили нищо, ще опитам да дам няколко примера за употребяване на структурирана вода.

Както вече е посочено по-горе, редовната употреба на вода с равновесна структура бързо коригира патологични проблеми на стомашно-чревния тракт, нормализира обмяната на веществата, нормализира дейността на ендокринната система и най-накрая нервната регулация на жизнените функции на организма.

 

 • Вътрешна употреба на структурирана вода, вместо обикновена вода. Както вече е посочено по-горе, редовната употреба на вода с равновесна структура бързо коригира патологични проблеми на стомашно-чревния тракт, нормализира обмяната на веществата, нормализира дейността на ендокринната система и най-накрая нервната регулация на жизнените функции на организма.
 • Вземане на структурирани вани. Количеството и качеството на използваните структуризатори, също както и продължителността на приемането им, следва да се регулира според собствените усещания. Помнете само, че вземането на вани вече е физиотерапевтична процедура.
 • Структуриране на вода, влизаща в състава на кремове, мехлеми, линименти, включително и лечебни.
 • Структуриране на вода, влизаща в състава на хранителни продукти и напитки.
 • Поливане на растения със структурирана вода (например приготвена за приемане на вана).
 • Структуриране на вода в аквариуми и много, много други.

 

Не е възможно да се дадат рецепти за цял живот. Опитайте, експериментирайте. И при това помнете, че колкото повече от равновесието има край вас и във вас, толкова по-равновесен ще е животът ви, животът на всички хора, които ви обкръжават, толкова по-лесно ще ви бъде да решавате възникващите проблеми, някои от които просто ще изчезнат за вас.

Активатори за жива и мъртва вода

Какво е активирана вода ?

Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действуващо, екологически чисто средство за профилактика при редица болести. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат „жива“ и „мъртва“ вода. Д-р доц. Петрас Шибилскис споделя – „Още от 1980 г. използувам активираната вода за различни цели, като популяризирам използуването и в рамките на своите сили, консултирам интересуващите се, участвувам в предавания по радиото и телевизията, пиша статии и изнасям лекции за активираната вода. Мисля, че в тази област съм натрупал немалко знания и практика, убедил съм се нееднократно в ефективното действие на активираната вода и в нейната безвредност. През всичките тези години не е отбелязан случай активираната вода да е навредила някому, въпреки че са я използували стотици и стотици хора във всяка възраст, включително и деца. За изминалите години ми се удаде да установя приятелски връзки с други ентусиасти и привърженици на активираната вода с които обменяхме опит и методики за използуването и, както и да конкретизираме съществуващите. “

Как е открита активираната вода ?

Активираната вода е изобретена от колектив учени, работещи в Ташкенския НИИ, под ръководството на доктора на науките, професор С. Алехин. Задачата поставена на учените била да се намери нов състав на емулсия, която се използва при сондажните работи при търене на нефт и газ.

В процеса на иследванията в лабораторията на института, чийто ръководител бил инж. В. Бахин, между електродите била закрепена диагфрагма, кояо прапуска йоните но не и молекулите на водата и не позолява на водата да се смесва. В разултат на електролизата, с течение на времето водата в двете части на съда пробива съвършенно нови свойства: в частта на анода става кисилинна и се зарежда с положителен заряд, а в частта на катода – алкална, мека и с отрицаелен заряд. Този заряд се нарича окислотелно-възстановителен потенциал.

Целта на учените била постигната и приложена е сондажните дейноти. Работниците на тези сондажи, които използвали алкалната вода за миене, забелязали, че раните и драскоините заздравяват по-бързо, а при някои изчезнала екземата. По късно хирургът професор М. Касимов изпробвал киселинната вода за стерилизация хиругическите инструменти, а алкалната – при лекуване на следоперациони рани. Резултатите били положителни. Учените от института изпитали действието на активианата вода върху растящия на територията на института памук и отбелязали стимулиращоо действие на алкалната вода и бактерицидното действие на киселинната.

Бързото зарастване на раните, действието върху памука, дезефектиращото действие на активираната вода напомняли на мотивите от приказките за „живата“ и „мъртвата“ вода и хората започнали да наричат активираната вода по просто и понятно: киселинната – мъртва, а алкалната – жива вода.

Изследванията са се провеждали не само от ентусиасти, но и от учени от Казанския химико-технлогичен институт, Белоруския институт за механизация на селското стопанство, Всесъюзния институт по птицевъдство, Московския НИИ по хранителна промишленост, в редица болници и предприятия в различни райони на Русия.

Активираната вода е позната в различни страни като Германия, Пошла, Индия, Израел и България, а в Япония, която произвежда над 100 000 брой активатори годишно и Узбекистан, активираната вода официално се признава и използва за лечебни цели.

Отдавна е известно, че активираната вода не е токсична и не е опасна както за външна така и за вътрешна употреба.

Анолит (мъртва вода) и католит (жива вода)

Изследванията на анолита и католита доказват новите активни свойства на необичайната вода: при анолита те са оцеляващи, при католита – възстановяващи.

В началото трябва да се отбележи, че концентрацията на водородните йони в активираната вода се измерва с водородния показател pH. Скалата на този показател се изменя от 0 до 14 единици. Неутралната вода от водопровода има pH=7,0. Ако този показател е по-малък, характерът на водата е киселинен. Най-често се използува киселинна (мъртва) вода с pH = 2,5 – 5,5. При използуване за дезинфекция, водата може да бъде и по-киселинна (pH = 1,5 – 2,0). Ако показателят е по-голям от 7,0, то водата има алкален характер. Колкото по-голям е показателят – толкова по-алкална е водата. Обикновено се използува алкална (жива) вода с pH = 8,0 – 10,0. Разлика в концентрацията ± 0,5 pH няма особено практическо значение.

Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и характерен мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо средство. Тя забавя биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното налягане, успокоява нервите, подобрява съня, намалява болките в ставите. При редовно изплакване на устната кухина с нея след ядене, тя разтваря зъбния камък, спира кръвотечението от венците и дезинфекцира устната кухина. Мъртвата вода дезинфекцира много добре бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори помещения и почва. Много ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се приготви мъртва вода с широко рекламирания pH=5,5, която да се използва за миене, вместо скъпоструващи препарати. Мъртвата вода, освен това е заредена с положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва действието и. При съхраняване в плътно затворени съдове тя запазва свойствата си 2-3 седмици.

Живата вода (католит, алкална вода) е по-мътна, сивкава течност, без мирис, с алкален вкус, много мека. След реакцията утайките падат на дъното и водата става прозрачна. Колкото по-лошокачествена е водата, толкова повече утайки се образуват, като в утайките се концентрират и съдържащите се във водата радионуклиди. Така се постига и допълнителен ефект – смекчаване и пречистване на водата. Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните процеси в организма, увеличава кръвното налягане, подобрява усвояването на храната, ускорява обмяната на веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. Тя бързо лекува различни рани, от драскотини, раздразнения на кожата, до язви на стомаха и дванадесетопръстника. Живата вода освежава увехналите цветя и след това те дълго запазват свежестта си. Семената, киснати в жива вода преди да бъдат посяти, покълват по-бързо, а при периодично поливане с жива вода дават по-добра реколта, която и узрява по-бързо. Живата вода е отлично средство за пране, обезмасляване на повърхности, стимулиране растежа на домашните животни. Освен алкалните свойства, живата вода е заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9 волта. Тя губи свойствата си по-бързо, отколкото мъртвата вода, за около седмица, при условие, че се съхранява в плътно затворени съдове.

Свойствата на анолита и католита са съвършено различни. При смесването на анолит и католит се получава отново неутрална вода, макар и вече без утайки. Затова, когато за лечебни цели се налага използването на двата типа вода, между тяхното приемане следва да има поне едночасова разлика. Често задаван въпрос е в какво се заключава лечебното въздействие на активираната вода. Активираната вода по своите електролитически параметри е много близка до телесните течности (кръв, междуклетъчна течност и др.). Затова тя се включва веднага в жизнената дейност на организма и влияе благоприятно на възстановяването на енергийния баланс на организма. Особено важен е фактът, че това е естествен продукт, спомагащ за активизация на вътрешните сили на организма.

Не е целесъобразно активираната вода да се съхранява в хладилника. Изследванията показват, че при охлаждане времето за съхранение не се увеличава. При кипване активираната вода губи свойствата си много бързо, поради което се препоръчва да не се приготвя вода в запас. По-добре винаги да се използва свежоприготвена вода, а остатътък да се използва за поливане на цветята, пране и т.н.

Какво количество жива вода може да се пие? – Д-р Нешев споделя: „… Върху себе си проведох следния опит: измерих пулс, температура, кръвно налягане и pH. Изпих на един път литър жива вода и през половин час, в продължение на пет часа проверявах горните стойности. Изменени имаше само в  pH.“ и допълва „…от 1994г. до сега аз пия само жива вида.“ При увеличаване употребата на жива вода оздравителния ефект настъпва по-бързо, като не настъпват никакви физиологически отклонения, освен по-честото уриниране.

Аритметично доказване повишаването на pH  на кръвта след пиене на жива вода.

Прието е да се счита , че в човешкия организъм количеството на кръвта е 5000мл. При повишена киселинност, когато pH-то на кръвта е примерно 6000 и  в един милилитър кръв трябва да има 6000 хидроксилни аниони, то цялото количество кръв 5000 мл. умножено по 6000 ще покаже, че в цялата кръв има 30 000 000 хидроксилни аниони. При изпиване на 200мл. жива вода /алкално активирана/ с pH 10 000, то в организма сме вкарали 2 000 000 алкално хидроксилни аниони. Сега събираме количеството кръв и количеството изпита вода и получаваме 5200 мл. Събираме количеството хидроксилни аниони от кръвта с количеството хидроксилни аниони от изпитата вода и получаваме 32 000 000. Делим общото количество хидроксилни аннийони на общото количество кръв (32 000 000/5200=6,153). От получения резултат се вижда , че pH-то на кръвта се е увеличило с 0,153, а според научните данни (Малахов) само 0.003 изменение на pH-то е достатъчно за убиване на туморните и ракови клетки. Като разделим 0.153 на 0.003, получаваме 50, което показва, че повишеното pH на кръвта е 50 пъти по-силно – това е обяснението за изчезването на туморите и оздравителното действие на Живата Вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ на АКТИВИРАНАТА  ВОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТИВИРАНАТА ВОДА

За лечебни цели

Въздействието на активираната вода  е универсално, често профилактично.

Тя влияе добре на вътрешните органи – бъбреци, черен дроб, стимулира работата на червата.
Използва се за стопяване на тумори и без оперативното им лечение.

При стомашно-чревни разстройства изпиването на половин чаша мъртва вода до половин час ще премахне болките в корема.

При простуда, хрема, ангина, дори при грип активираната вода действа много ефективно.

Гнойни рани, циреи, изгаряния зарастват направо пред очите при използването на тази вода. Поразеното място трябва да се промие с мъртва вода, а след 3-5 минути да се намокри с жива вода и след това, в продължение на две денонощия да се правят компреси само с жива вода.

При вътрешни гнойници две денонощия на възпаленото място се държи компрес с мъртва вода.

Всяка болка в зъбите изчезва 4-5 минути след като устната кухина се изплакне с мъртва вода (анолит). Анолитът притежава висока проникваща способност в живата тъкан. Той унищожава болестотворните бактерии и в резултат възпалителният гноен процес се прекратява и с него и отива и болката.

За козметични цели тази вода може да се използва за възстановяване растежа на косата и подобряване състоянието на кожата. Измитата коса леко се подсушава с хавлия и се изплаква първо с мъртва, а след това с жива вода. След измиване на лицето то се отрива с памук, напоен с мъртва и след това с жива вода в тази последователност. Кожата става чиста и свежа.

За повишаване общия тонус на организма може сутрин и вечер след хранене устата да се изплаква с мъртва вода и да се изпива половин чаша жива вода.

Тя влияе добре на вътрешните органи – бъбреци, черен дроб, стимулира работата на червата.

Използва се за стопяване на тумори и без оперативното им лечение.

При стомашно-чревни разстройства изпиването на половин чаша мъртва вода до половин час ще премахне болките в корема.

При простуда, хрема, ангина, дори при грип активираната вода действа много ефективно.

Гнойни рани, циреи, изгаряния зарастват направо пред очите при използването на тази вода. Поразеното място трябва да се промие с мъртва вода, а след 3-5 минути да се намокри с жива вода и след това, в продължение на две денонощия да се правят компреси само с жива вода.

При вътрешни гнойници две денонощия на възпаленото място се държи компрес с мъртва вода.

Всяка болка в зъбите изчезва 4-5 минути след като устната кухина се изплакне с мъртва вода (анолит). Анолитът притежава висока проникваща способност в живата тъкан. Той унищожава болестотворните бактерии и в резултат възпалителният гноен процес се прекратява и с него и отива и болката.

За козметични цели тази вода може да се използва за възстановяване растежа на косата и подобряване състоянието на кожата. Измитата коса леко се подсушава с хавлия и се изплаква първо с мъртва, а след това с жива вода. След измиване на лицето то се отрива с памук, напоен с мъртва и след това с жива вода в тази последователност. Кожата става чиста и свежа.

За повишаване общия тонус на организма може сутрин и вечер след хранене устата да се изплаква с мъртва вода и да се изпива половин чаша жива вода.

Употреба на активираната вода съвместно с химически лекарства
Често възниква въпросът може ли да се комбинира действието на активираната вода и химически лекарства. Ако болния трябва да приема неприменно химически лекарства, между приема на химически лекарсва и активирана вода трябва да има интервал поне 1/един/ час, като по добре е първо да се приема активираната вода, тъй като тя се освоява много по-бързо от организма.

За битови цели

Дезинфекция на лицето, ръцете, обувките    
След работа във вредна среда, при наличие на опасност от зараза, с мъртва вода да се изплакнат носа, устата, гърлото, да се измият лицето и ръцете. С мъртва вода да се обработят и обувките (може да се сипе мъртва вода в тях, да се остави 10 – 15 минути, след което обувките да се оставят да изсъхнат.)        
Резултат:
Вирусите, бактериите, микробите загиват.
Вероятността за заразяване се свежда практически до нула.

Дезинфекция на пода, мебели, инвентар  
Мебелите се напръскват с мъртва вода или да се избършат с кърпа, напоена с мъртва вода. Подът да се измие с мъртва вода.
Резултат:
Осигурява се надеждна дезинфекция на пода, мебелите.

Дезинфекция на помещения
Неголеми помещения да се измият щателно с мъртва вода (тавана и стените да се напръскат, пода да се измие). По-удобно е в помещението да се разпраши мъртва вода със специална установка. Този метод е много ефикасен за дезинфекция на големи помещения – птицеферми, свинеферми, складове, плодохранилища, парници. Не е необходимо животните да се извеждат от помещението, водата е безвредна. Мъртвата вода трябва да е с рН около 2,0.
Такива процедури могат да се правят периодично, примерно ежемесечно. Аерозонният облак намалява ефективно микрофлората в помещението (до 5 пъти) и е съвършенно безвреден.
Продължителността на действието е 8 – 10 дни.
Резултат: Икономисват се дезинфекциращи средства.

Дезинфекция на съдове  
Съдовете (щайги, кошкици, чували и т.н) да се измият с мъртва вода с рН около 2,0 и а се оставят да изсъхнат (най-добре на слънце). Ефекта ще бъде още по-добър, ако съдовете първо се измият с жива вода, след това се обаработят с мъртва вода.
Резултат:
Съдовете се дезинфекцират, унищожават се плесените, гнилостните бактерии.

Обезмасляване на стъклени повърхности
За миене и обезмасляване на стъкла се използват миещите свойства на живата вода.
Стъклата се намокрят с жива вода, оставят се няколко минути, след което се измиват.
Резултат: Икономисват се миещи препарати, като миенето е достатъчно ефективно.

Омекотяване на водата
Живата вода е много мека и чиста, за това, когато е необходима мека вода (например за приготвяне на кафе, чай, замесване на теста и др.) може да се използва жива вода. Преди да я използвате оставете живата вода да се утаи. Резултат: При прекипване активността на водата рязко намалява, а мекостта се съхранява.

Пране на бельо, дрехи
Препоръчва се следната методика:
1. Прането се накисва за 0,1 – 1 час в мъртва вода за дезинфекция.
2. Прането се пере и изплаква с жива вода (рН=9,5 – 10,5), като количеството на перилните препарати може да се намали 2 – 3 пъти.
3. По този начин не се налага избелването на прането. Икономисват се перилни и избелващи препарати.

За стопански цели

Борба с дребни вредители по растенията
Местата, където са се натрупали вредители се напръскват с мъртва вода. При необходимост може да се полее и почвата. Водата трябва да е с pH около 2,0. Процедурата да с повтори.
Резултат: Вредителите загиват или концентрацията им силно намалява.

Дезинфекция на почвата
Да се полее почвата (или пръстта в саксиите) с мъртва вода. Водата трябва да проникне до 30 – 40 см. След 1 – 2 поливания с мъртва вода да се полее жива вода и след това се редува поливане с обикновенна и жива вода (веднъж с жива вода, 2 – 3 пъти с обикновенна вода). Мътртвата вода трябва да е с pH около 2,0, а живата – около 7,5 – 8,5 pH. За дезинфекция на почвата са достатъчни 1 – 2 поливания.

Възстановяване на увехнали цветя, плодове
Изсъхналата кора на стебла се изрязват и цветята или плодовете се потапят в жива вода с pH около 8,0 – 9,0.
Резултат:
Цветята и плодовете се освежават,  след което дълго остават свежи.

Подготовка на семена за посев.
Стимулиране на растежа на растенията
Общи препоръки:
1.   Преди засяване семената да се обработят с мъртва вода:
– да се потадят в мъртва вода (рН около 2,5 – 3,5), разбъркат и след няколко минути да се съберат и отстранят изплувалите на повътхността семена.
– станалите семена да се оставят още 2 – 4 часа в мъртва вода за дезинфекция.
– да се излее водата, семената да се измият с обикновенна вода, след което да се залеят с жива вода и да се държат в нея 5 – 15 часа (точното време зависи от вида на семената и местните условия, то се определя по опитен път).
– да се излее живата вода, семената да се оставят да изсъхнат, след което се засаждат.
2.   Стимулиране на растежа:
– да се полива веднъж с жива вода (с рН около 7,5 – 8,5), след това 2 – 3 пъти с обикновенна вода.
– да не се полива с жива вода повече от 1 – 2 пъти на седмица.
– ако има признаци, че почваата е заразена (растенията вехнат в сравнение със съседните) да се полее веднъж с мъртва вода, след което се продължава както е описано по-горе.
Резултат: Семената се очистват, дезинфекцират, прорастват едновременно и 3 – 4 дни по-рано.
При поливане с жива вода растенията растът 20 – 30% по-бързо. Увеличава се устойчивостта на болести. Реколтата узрява 10 – 14 дни по-рано, а добивът е 20 – 40% повече.

Покълване на зърно за ядене    
Подготвеното зърно (например пшеница) се залива с мъртва вода и се оставя 1 – 2 часа (обеззаразяване), след това се измива с обикновенна вода и се залива с жива вода така, че водата е на равно със зърното, поставя се на топло място и се оставя да покълне. (Обикновенно е достатъчен 1 ден).
Резултат:
Зърното се очиства от възможни микроби, следи от химически обработки, покълва по-бързо, без да губи свойствата си.

Увеличаване на срока на съхранение на плодовете
Плодовете, предназначени за продължително съхранениесе потапят в мътва вода и се оставят да изсъхнат. Тази обработка може да се извърши по време на сортирането им, като те се напръскват с мъртва вода докато се движат по лентата или касетката, в която са, се потопи в подходящ съд с мъртва вода. Препоръчва се плодовете в плодохранилищата периодично да се напръскват с мъртва вода или да се използват специални устройства за аерозолно разпрашване.
Местата на съхранение, касетките да се дезинфекцират с мъртва вода преди употреба.

Резултат: Срокът на съхранение се увеличава значително, плодовете се съхраняват по-добре, не губят витамини и захарност, не гният. Такава обработка е съвършенно безвредна.

Лечение на мастити, гнойни язви при животните
Активираната вода с успех може да бъде исползвана във ветеринарната медецина.
Гнойните рани при животните, ухапвания от паразити, да се намократ с мъртва вода. Когато раните се изчистят – да се мокрят с жива вода. Полезно е периодично вимето да се измива с мъртва вода, особено през лятото.
Резултат:
Раните бързо се изчистват и заздравяват. Загиват и снесените яйца на насекоми и паразити.

Лечение на разстойство при домашни птици, животни
Няколко пъти през деня приците с разстойство да се напоят с мъртва вода с рН около 4,0 – 5,0.
Същото се отнася и за животните с разстройство. Ако те не пият сами, да се намери начин да поемат мъртвата вода или храната им да се приготви с мъртва вода.
Резултат:
Разстройството, както и при хората, обикновенно преминава за няколко часа до един ден.
Допълнително може да се дезинфекцира помещението.

Поене на телета с жива вода
Телетата да се поят 1 – 2 пъти в седмицата с жива вода (рН=8,0 – 9,0), с нея може да се разрежда млякото, което им се дава. Телетата, които са по-слаби да се напояват с мъртва вода.
Резултат: Опитите в няколко ферми в Латвия показаха отлични резултати. Освен това се реализира значителна икономия на средства, давани преди това за медикаменти.        Прирастът се увеличава с 20 – 30% в сравнение с контролната група. От групата на слабите телета оживяха 100% (обикновенно оживяват 70 – 80%).

Приготвяне на сиропа за пчелите
Сиропът за пчелите се приготвя, като се използва жива вода вместо обикновенна.

Резултат:
Пчелите стават по-енергични.

Стимулиране растежа на домашните птици
Малките и слаби домашни прици да се поят 2 – 3 дни подред с жива вода. Може да им се остави като обикновенна, така и жива вода – те сами ще изберат коя да пият. По нататък те се поят с жива вода не по-често от 1 – 2 в седмицата. Живата вода да бъде със слаба концентрация.

Ако се появи разстойство, да се поят с мъртва вода докато разстройството не се прекрати.      
Резултат:
При правилно използване на живата вода смъртността намалява с 40%, апетита се подобрява, птиците стават по-енергични и растът по-бързо.

Стимулиране на растежа на  домашните животни
Домашните животни, особено младите, периодично, но не по-често от 1 – 2 пъти седмично, да се поят с жива вода. (с рН около 7,5 – 8,5) като поенето се извършв на всеки 1,5 часа между храненията. Сухите фуражи може да се намокрят, като се напръскат с жива вода. В много стопанства е проверено, че живата вода с голяма концентрация (рН=10,5 – 12) не дава ефект.
Общото количество на живата вода не трябва да превишава 10 грама на 1 килограм живо тегло.
Резултат:
Смъртността намалява, апетитът се подобрява, увеличава се устойчивостта на болести, прирастът се увеличава със 7 – 14% .

Стимулиране растежа на животни с ценни кожи
Животните да се поят периодично, 1 – 2 пъти седмично с жива вода. Храната също може да се приготвя с жива вода. В случай на разстройство животните да се поят с мъртва вода и да се дезинфекцират помещенията с мъртва вода, както вече беше описано.
Резултат:
Смъртността намалява с 5 – 8%, добивът на кожи се увеличава с 7 – 8%, качеството на кожата се повишава

на

ДОМАШЕН АКТИВАТОР ЗА  АКТИВИРАНЕ НА ВОДА
Как се прави жива вода с активатор:
1. Отстранете капака на активатора.
2.Извадете вътрешния глинен съд и го напълнете с вода до около 2 см. под ръба му. Поставете го в каната плътно откъм страната на дръжката.
3. Напълнете големия съд приблизително до нивото в глинения съд. Двете води в никакъв случай не трябва да са в пряк контакт.
4. Внимателно поставете капака с електродите, като кабела трябва да към дръжката на каната.
5. Включете уреда в ел.мрежа.
6. За приготвяне на активирана вода активатора трябва да работи 30 мин. Използвайки вода от един и същи източник ще ви гарантира еднакви резултати и еднакво време за приготвяне.
7. След изтичане на указаното време извадете захранващия кабел от ел. мрежата. Извадете глинения съд и пресипете киселинната (мъртва) вода от глинения съд в предварително приготвен добре затварящ се съд. Пресипете живата вода  от каната в предварително приготвен добре затварящ се съд.   Забранява се миенето на капака.  Изтрийте електродите с мека тъкан, напоена с оцет.  Когато съдовете изсъхнат, сглобете активатора и го съхранявайте на сухо място.
Преди първото използване на активатора, глиненият съд да се измие обилно с гореща вода!
Водата която ще се използва трябва да е пречистена. Ако ползвате вода от чешмата, е необходимо да я оставите да престои около 2-3 часа.
Доста често след протичане на активацията на водата се получава утайка, която по своята същност не е вредна. Ако са използвани повече дезификтанти, вкуса на водата е с неприятен вкус, което не я прави по-малко полезна.
Препоръчително е да се използва трапезна вода за приготвянето на   активираната вода

Активаторът е специално конструиран за направата на активирана вода, използвана за лечение на описаните заболявания и профилактики. С него се приготвят с едно зареждане около 1 литър жива и около 0,5 л. киселинна вода за около 30 мин.

Реклами

НАП отмени спорното указание за осигуровките на шефове в малки фирми

10.03.2010 13:33

Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на Общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Това е записано в изменение на Указание № 24-00-7/25.02.2010 г. от 26 февруари 2010 г. Промяната в указанието стана след нареждане от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов. Така се отменя въведеното двойно осигуряване при управителите на малък и среден бизнес, което предизвика множество остри реакции от засегнатите поради задължението всички вписани в регистрите управители на дружества да се осигуряват като такива, без оглед на това дали съществува договор за възлагане на управление със съответния управител и дали е уговорено управителят да изпълнява функциите си без възнаграждение. Това на практика значеше, че управителите щяха да внасят във фондовете на ДОО вноски и по договор за управление и контрол, и като самоосигуряващи се лица. Целта на обявеното днес изменение е да се постигне равнопоставеност и справедливост при плащането на осигурителни вноски от собствениците на малки и средни фирми, казват данъчните. Например ако собственик на ООД, чийто предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на фирмата, но Общото събрание на фирмата не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да се осигурява само за трудовата дейност, която полага във фирмата. Ако обаче получава възнаграждение като управител и работи в дружеството като финансов консултант, то той трябва са се осигурява и в качеството си на управител и като самоосигуряващо се лице. Новото указание ще бъде публикувано по-късно и в интернет страницата на НАП. „Тълкуването на закона от експертите на НАП е било твърде фискално. С тези промени възстановяваме съществувалото преди състояние, защото в условията на криза подобни фискални мерки не са най-правилното решение”, каза по повод на последните промени изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Автор: А. Наумов к. м. н.

Когато подготвях материал за статията, един факт се оказа толкова фантастичен, че даже моите домашни „скептици“ бяха поразени. Известно е, че ние сме съставени от няколко трилиона(!) клетки. Само еритроцитите – 2.5х1013! Ако го изкажем това звучи така: 25 трилиона червени кръвни телца. Представете си председател на какво „стопанство“ се явява всеки един от нас! За да работи това стопанство единно, желателно е да познаваш своите работници по лица. Ами ето, запознайте се …

Незаменимите…

Клетката се състои от ядро, цитоплазма и е оградена от околната среда с ограда – клетъчна мембрана. За да се оцени фантастичната сложност на материала, който природата използва за толкова важно дело, нека си представим клетката като девет етажен дом, стените на който са с дебелина всяко… 0.8 см.! Впечатлително, нали?! Особено ако се отчете какво голямо натоварване носи и какви функции изпълнява този орган. И при това си представете нивото на изискванията, предявявани от природата към тяхното строителство и „капитален ремонт“.

Главният строителен материал на обвивките на клетките са фосфолипидите (60%). Това са такива мазнини, в които към неутрална мастна киселина, от една страна, се присъединяват молекули носещи заряд. Във водна среда такава „попова лъжичка“ се държи еднозначно – към молекулите на водата поставя заредената „глава“, а страхуващата се от водата „опашка“ се обръща на другата страна. Мембраната се строи от два слоя такива молекули по строг сценарии – мястото на всяка „тухличка“ и нейните характеристики са предопределени от майката – природа, или по-точно в наследствената информация, получена от родителите. И ако грешките при строенето на дома за живеещите е главоболие, то за клетката – е смърт. Лъвската част на мастните киселини във фосфолипидите представляват строго определени ненаситени мастни киселини, който не се синтезират в организма на човека. Наричат ги незаменими, или витамин F.

Освен участие в структурата на мембраната те влизат в състава на мастните слоеве и защитават нашите органи от механични повреди. Обаче тяхната главната функция се явява участието им в механизма на регулацията във вид на тъканни хормони – простагландини, като техни предшественици. Това е изключително важен регулатор на здравето. Те активират, или подтискат възпалителните процеси, разширяват или свиват съдовете и дихателните пътища, повишават или понижават кръвосъсирването, температурата на тялото и имунните реакции на организма. Те непосредствено участват в развитието на атеросклерозата, диабета, бронхиалната астма, автоимунните и алергични заболявания.

Едва не загубихме…

В зависимост от разположението на двойната връзка в молекулата, незаменимите мастни киселини съвременните биохимици ги делят на омега-3 и омега-6 киселини. От тях клетките самостоятелно синтезират, или „активиращи“ или „подтискащи“ простагландини. За поддържане на оптимално здраве природата изисква присъствието и на едните и на другите в определени пропорции. А това зависи от съотношението на техните предшественици в храната на човека и трябва да бъде – омега-6 : омега-3 = 5 : 1. При нашето хранене това представлява 40-50 : 1. Произтича съществено изкривяване и както казва науката, именно това способства за цял букет от заболявания.

Съпрузите Джордж и Милдред Бур открили „незаменимите“ в далечните 20 години на миналия век и ги нарекли витамин F (fat – мас, англ.). В тези години откритията следвали едно след друго и „блясъка“ от ефектите на витамините от група В затъмнил скромните успехи на „незаменимите“. С времето те дори отпаднали от списъка на витамините. Сега към тях се отнасят две полиненаситени мастни киселини – линоленовата (омега-6) и алфа-линоленовата (омега-3). От тях организма сам може да синтезира други полиненаситени мастни киселини, но в не големи количества. Тези способности притежават само високо специализирани клетки, например, нервните. А клетките покриващи артериите, – не могат. Всъщност това е и „тяхната беда“, дефицита на „незаменимите“ в храната лежи в основата на развитието на атеросклеротичното изменение на съдовете.

„Кръглите“ прозорци

Специалистите смятат, че хората употребяват недостатъчно количество основни мастни киселини. Освен това, в нашият ежедневен хранителен прием се появяват голямо количество ненатурални (естествени) мазнини, несрещащи се в природата. Това е свързано с … негодните съвременни технологии за преработка на хранителните продукти, неотчитащи изключителната ранимост на химическата структура на нашите „герои“. В природата тези вещества имат т.нар. цисконфигурация, когато атомите на водорода се намират от едната страна на молекулата, което я огъва във вид на дръжка на чадър. Нагряването до … 430oС завърта атомите на водорода около оста, молекулата на мастната киселина се разтегля и приема нова, несвойствена за природната киселина транс-форма. И този „урод“ се стреми да заеме „своето“, предписано от природата място в клетката. Това е – все едно на строеж да докарат кръгли прозорци!

На такива метаморфози „незаменимите“ се подлагат при технологичната обработка на хранителните продукти. Например, подгряване, хидрогенизация, обезцветяване и дезодориране на растителните масла. Аз бих поставил задължително на етикетите, освен: „дезодорирано, рафинирано, без холестерол“ – БЕЗ НИЩО! А как стоят нещата при маргарините? Както вие вече разбирате, особено чувствителни към това са децата – техния растящ организъм постоянно изисква нови „строителни материали“. Направо плакат да напишеш – РОДИТЕЛИ стига се вторачвахте в рекламите, здравето на децата ви е в опасност! Помнете старото правило – Доброто не се нуждае от реклама! Още веднъж повтарям – съвременните технологии за преработка и приготвяне на храната, за съжаление, никак не успяват да се „качат на влака“ на науката. Имайте това в предвид!

По-добре – в аптеката

Какво е повлияло за възраждането на „забравения“ витамин? Началото поставят холандските учени начело с Джон Дайерберг. Те 20 години изучавали живота и храненето на ескимосите в Гренландия и открили, че, хранейки се почти изключително с тюленово месо и риба, аборигените не страдат от сърдечно-съдови заболявания. Накрая, през 1975 г. бяха публикувани данните от най-обширното в историята на медицината изследване. По данни на Харвардския медицински център в него са взели участие повече от 85000 човека!

Оказало се, че заради присъствието в маргарините на видоизменени, не натурални мазнини, тяхното потребление е пряко свързано с риска от сърдечно-съдови заболявания. Оттогава е извършена огромна работа и твърдо е доказана водещата роля на „нашите герои“ в процесите на възникване и развитие на най-разпространената и драматична болест на човечеството – атеросклерозата. Намерено е също и тяхното място в развитието на диабета, хипертонията, ревматичните заболявания и мн. други. Най-ценните за нас омега-3 киселини се съдържат в: рибеното масло (естествено в свежо и съхраняващо се при специални условия), лененото масло (много неустойчиво(!) при нагряване, срока на неговото използване е 30 дни!), в специалните отдели на някои аптеки могат да ви предложат препарати, специално обогатени с омега-3 липиди. В никакъв случай не се възползвайте от услугите на „домашните“ разпространители на БАД (биологично-активни добавки), те абсолютно точно не знаят, какво има „в техните шишенца…“. Омега-6 са по-разпространени в природата. Много от тях се съдържат в маслото от: тиква, соя, бадеми, праскови, маслини, царевица, слънчоглед (напомням, само студено изстискан и не рафиниран), пшеницата, облепихата… В аптеките се появи много ценното масло от кедър. Много омега-6 се съдържат в суровините – шам фъстък, кедровите орехи, семки от слънчоглед и тиква. Френското черно грозде (касис) стана „мис свят“ – освен витамин С в нейните семена открили витамин Е и … огромно количество омега-киселини и от двата вида. Колкото и да е странно, омега-6 има и в маслото, свинската мас (!) и яйцата, но в малки количества.

Първа цигулка

Появата на дисбаланс при „незаменимите“ добре се вижда при заболявания в основата на които лежи автоагресия на имунната система срещу собствения организъм. Така при ревматизма защитната система атакува компоненти от собствения организъм, което предизвиква възпалителна реакция. Тези процеси отдавна са известни на медицинската наука. Когато определили нивото на омега-киселините се оказало, че на първо място е намалено изобщо, а на второ налице е остър недостиг на омега-3 киселини. Нужно било на лекарите да изменят диетата на болните и да въведат в тяхната дажба рибено или ленено масло – оздравяващия ефект настъпвал бързо. По данни на специалистите подобни резултати се забелязват и при кожната туберкулоза, множествената склероза, склеродермити и много автоимунни заболявания. Мисля, че бурното развитие на „полинозите“ в последно време, т.е. алергиите към цветния прашец, отчасти е свързан именно с посочените недостатъци на храненето. Не трябва да бъдем „висококвалифицирани“ специалисти, за да проанализираме своята дневна дажба, за да се убедим – на омега-мазнини в нея дори и не „мирише“! Но, по природния сценарии тях ТРЯБВА ДА ГИ ИМА! И ако в най-добрия случай те просто не достигат, то в лошия – това са „кръглите прозорци“ (деформираните) на нашите мембрани, нарушение на техните функции и … отворена врата за …

Данните за липса на сърдечно-съдови заболявания при гренландските ескимоси, предвид огромната употреба храна богата на омега-3 мастни киселини, предизвикало взривен ефект на публикации за витамин F. Вземайки под внимание ключовата роля на „незаменимите“ в организма, сега изучаването на всички заболявания се прави с отчитане нивото на омега- киселините. Оказва се, че те са въвлечени практически във всички патологични процеси. Ще дам само няколко примера: стабилизиране на клетъчните мембрани и нервните окончания на сърцето, благодарение на редовния прием на препарати с омега-3 киселини, помага не само да се възстанови сърдечния ритъм, но и предотвратява неговите нарушения по-късно. Това също съкращава на половина броя на пристъпите на стенокардия и повишава поносимостта към физически натоварвания у болните. При ревматоидният артрит едновременно с традиционните схеми на лечение, ако диетата на пациентите се обогатява с рибно масло – това дава прекрасни резултати. Присъдата – „множествена склероза“ с помощта на омега-3 киселини „подлежи на обжалване“. Недостигът от „незаменимите“ при тази група болни, по мнението на китайски учени има съществена роля в механизма на развитие на тази страшна болест.

Значителният общ дефицит и изкривено съотношение на омега-киселините е намерен от следователите при различни кожни заболявания. А и тяхното допълнително въвеждане е станало задължителна съставна част от лечението на псориазис, екземи и мн. други. Най-накрая заблещука надежда и за астматиците. Страданията на тези нещастници облекчава, както показаха експериментите… диетата. Само една лъжичка ленено масло на ден намаля с 10 единици кръвното налягане при хипертониците! Язвените кризи се предшестват … от дисбаланс и дефицит на „незаменимите“. Гениалната фраза – „ние с вилица и лъжица си копаем гроба“ – според мен, намира множество достойни потвърждения!

Напред, на сцената!

Действително, досега говорехме за болните и немощните. Нека сега да го направим за здравите! За всеки, който не може да влезе в своите „отеснели“ панталони, а за да облечете любимата си рокля не ви помага дори сапуна. Поклонници на изнурителните (безсмислени) диети, можете да се отпуснете! Природата като на шега, ви предлага за отслабване … мазнини! Продукта на 21 век е омега-3 (полиненаситени мастни киселини)! Те стабилизират структурата на клетъчните мембрани, облекчават достъпа на инсулиновите рецептури до повърхността им. Просто казано, нормализират чувствителността на последните към инсулина. В резултат значително се намаля нивото на наситени мазнини (триглицериди) в кръвта и като следствие се намалява тяхното излишно натрупване в „определените“ за това места. Остава само да се ограничи употребата на сладко и нишесте и … напред на сцената! След месец ви гарантирам зашеметяващ успех. Дори ако зрител е само вашият мъж…

Оказва се, че не е толкова важно колко мазнини ядем, важно е какви са!

Между впрочем скъпи читателю, вие чувствате ли, че заедно с цялото човечество стоите на прага на велико откритие? Разгадаването на последните тайни на най-коварния и безпощаден недъг – атеросклерозата? И пак не може да се мине без „незаменимите“… Работата е в това, че в нашите кръвни магистрали цари, както се досещате идеален ред. Плътността на „транспортните средства “ е такава, че не се допускат никакви нарушения. А пък мазнините, както е известно, не се разтварят във вода. Какво е измислила природата за тяхното преместване по кръвта?

Оказва се, че мастните киселини имат свое лично „параходче“ за пътешествие, то носи дългото название, което много бързо научават попадналите в болницата – ЛНП (липопротеиди с ниска плътност). Според нормата на него се натоварват „незаменимите“ заедно с наситени мазнини в съотношение 10:1. Когато „пасажерите“ (омега киселини) недостигат – се променя конфигурацията на „параходчето“ и то губи способността „да акостира“ при клетката и да „разтовари незаменимите“ мастни киселини. Клетките бият тревога и като компенсация започват да синтезират омега-9 мазнини (само такива могат да правят), от които пък се получават само „лошите“ простагландини, активиращи локалните възпалителни реакции. И тръгна та се не видя… С годините ту затихвайки, ту разгаряйки се, този процес поврежда стените на артериите, а организма с помощта на „универсалната замазка“ – холестерина – се старае да отремонтира дефектите. Възникват атеросклеротични петна… Нарушава се кръвопотока… Хипоксия на тъканите… Нарастват процесите на прекисно окисление… и … Рано или късно този процес завършва печално…

Кухнята – ковачницата на здравето

Ние специално поместваме таблица със съдържанието на омега-киселините в хранителните продукти.

Съдържание на полиненаситени мастни киселини (грамове в 100 гр. продукт)

омега-3 киселина; омега-6 киселина

Ленено олио 54; 15
Тиквено олио 15; 45
Кедрово олио 14; 39
Соево олио 11; 42

Рапично олио 8; 26

Слънчогледово олио 8; 66
Царевично олио 8; 59
Зехтин 8; 12
Палмово олио 8; 9
Тиквейнол (БАД) 6; 15

Скумрия (сурова) до 5; –
Херинга (сурова) 3 ; –
Палтус 1 ; –
Пъстърва 1.6; –
Треска 0.3 ; –
Ленени семена (сурови) 23 ; 7
Орехи до 3; –
Слънчогледови семена (сурови) до 3 ; до 1.6

Сега ще я коментираме. На кардиолозите отдавна е известно, че жителите на средиземноморските страни в по-малка степен страдат от сърдечно-съдови заболявания. По мнението на учените за това те трябва да са благодарни на своята диета. А на мен ми се струва, че главното се крие в друго. Зехтиновото олио, с което те готвят, не се страхува от нагряване, тъй като в него най-малко има „незаменими“. Напротив, маслата, които ние използваме в кухнята, в никакъв случай не са годни за нагряване и фритюрници. Пламъкът убивайки мега-киселините ражда неестествени „уроди“, които бавно, но коварно, разрушават нашия организъм. Лененото, соевото и рапичното олио, толкова нужни за нас, можем да използваме ИЗКЛЮЧИТЕЛНО за приготвянето на салати. За котлона, както вече споменах, – зехтин и палмово олио. Любимите на всички слънчогледово и царевично олио, отчитайки техния състав, аз бих махнал по-далече от котлона. За съжаление „когато гърма удари“, няма на кого да се кръстиш.

Мазната риба – това е още едно природно съкровище на омега-3 киселини. Но трябва да помним: рибата трябва да е прясно замразена и да е уловена най-много преди два месеца.

Недопустимо е размразяване и повторно замразяване. Ако отчетем, че само в прясната риба можем да намерим интересуващите ни мазнини, то нека се потрудим и сами да си приготвим в къщи слабо осолена морска риба (3-5 % солен р-р). Ежедневно късче от такъв деликатес ще ви осигури необходимата „доза“ омега-3 мастни киселини. Повярвайте вашият организъм ще ви бъде благодарен за грижата.

Съвременният човек трябва кардинално да промени своята кухня. Да прегледа „старите“ рецепти съобразявайки ги с последните препоръки на учените. Това трябва да направите незабавно! Трудно е да се повярва, но преди повече от век С. П. Боткин е определял инфаркта на миокарда като рядка патология. Има данни, че от 1921 г. до 1928 г. в огромната централна болница на Масачузец не е бил регистриран нито един пациент(!) с такава диагноза – невероятен факт за съвременните лекари. Мнозина считат, че ние жънем плодовете на цивилизацията. А аз мисля, че това е и неразумно отношение към рекламата и модата, които за много хора заменят собственото им мнение. Модата понякога убива разума! В това лесно можем да се убедим, като разлистим историческите книги… от медицинска гледна точка. Човечеството обича да обобщава и да дава гръмки названия на преживените отрязъци от времето. Нали помните – „железния век“, „атомния век“… Да си спомним също – „епохата на великите открития“ и т.н. А на мен ми дойде на ум, че си заслужава да възкресим най-близкия приятел на човека, дори по-близък от кучето – „Хилядолетието на Негово Величество Лена „!

Малкото народи, населяващи земята в миналото не са знаели за него. Самото название „лен“ има келтски корен (lin- връв). За него са писали и на клинопис, и с йероглифи, на много световни езици, преди 4-5000 г. пр.н.е.!!! За него са знаели в Месопотамия, широко са го използвали в древна Асирия. От латински например, неговото име се превежда като „много полезен“. Той е хранил, обличал, лекувал, отоплявал, нашите далечни прадеди, от Северните ширини до Африканските пустини. Египетските мумии са „доживели“ до нашето време основно, благодарение на лена и са се представили пред погледа на нашия съвременник в дрехи от … лен! Той е бил основна храна на всички слоеве от населението – и бедни и богати – в продължение на столетия.

Лененият „ренесанс“

В началото на миналия век започнали да забравят него. Причините са много, но като основна аз считам, че е модата. Ленените тъкани започнали да заменят с памучни. А с развитието на знанията се появи химията. Аз още си спомням времето, когато от найлон правеха всички дрехи. Имаше умопомрачителни опашки за найлонови ризи и шлифери. На хранителния пазар стремително навлезе слънчогледа. Лененото масло остана само като безир. Лененото масло, заради наличието на огромни количества на „незаменимите“ (до 60 %) е много деликатен продукт, изискващ специални условия за получаване и има малък срок на годност – 35 дни. В САЩ и Европа обърнаха внимание на важността му и в момента преживява „ренесанс“.

Вълшебната семка

Както често се случва – майката природа отново се е погрижила за нас. Няма масло – можем да използваме лененото семе. То съдържа до 45% масло, в което частта на омега-3 достига 55-60 %, омега-6 до 15%, омега-9 – 10% и само 10% на наситените мазнини. Помните ли, че ви казах, че природата обикновено се стреми да защити от окисляването на кислорода мастните киселини необходими за зародиша, добавяйки в семето антиоксиданти (вит. А, Е, С). В 100 гр. ленено семе се съдържа 120 мг.(!) витамин Е. Налага се впечатлението, че основната роля на този витамин в живите организми е защитата на „незаменимите“. Семената са много богати на белтъчини – до 23%(!).

В месото има само 17-18 %. При това белтъчините съдържат 18 от 22-те човешки аминокиселини. И което е особено, но извънредно важно- всичките 9 „незаменими“ (!), т.е. тези, които не могат да синтезират клетките на човека! Въглеводорода е само до 13 %!

Направо идеален продукт за отслабване. Освен указания по-горе витамин Е в ленените семена могат да се намерят витамините – А, В1, В3, В6. И цял букет от микроелементи – цинк, мед, манган, магнезий, хром, желязо, бор и др. Лененото семе се продава в аптеките и отдавна се използва в медицината, но за съжаление само част от неговите достойнства.

Предлагам преди употреба механически да се разруши обвивката на семето, например с помощта на кафемелачка. И ако след това го добавите към мляко – вие ще получите не скъп, но буквално скъпоценен за вашия организъм продукт.

Обяд „според науката“

Най-интересно е, че преглеждайки научната литература се натъкнах на много статии, в които се описва лечебния ефект на счуканите ленени семена. При това някои от тях са написани в края на миналия век! Така че по ефективност при лечението на атеросклерозата той е съпоставим с официалния фармацевтичен препарат – Mevacor.(!), но без странични ефекти и противопоказания!

Великият Авицена е използвал ленени семена при „слузеста кашлица“ и затруднено дишане. А в края на 20 век счукани ленени семена са предписвали като отхрачващо противокашлично средство при пневмонии, остър и хроничен бронхит, плеврити. Всъщност, при всички състояния свързани с дефицит на омега-3 киселини (проблеми при умственото развитие, депресия, алкохолизъм, наркомания, диабет, алергии, артрити) те заедно с традиционните медикаментозни лечения дават превъзходни резултати. От няколко години лененото семе влиза в задължителното меню на американските ученици! В много страни са започнали да го добавят в хляба, а учените са открили, че то намаля увеличаването на нивото на глюкозата в кръвта след хранене до 30%. Ако заболяванията на храносмилателната система (гастрити с повишена киселинност, язви на стомаха и дванадесетопръстника) отдавна са лекували с отвара на ленени семена, използвайки свойствата на лугата (получена от отварата), която сама по себе си има леко слабително, противовъзпалително и обезболяващо действие, то счуканото семе с успех се прилага още и при цистити, пиелити и камъни в бъбреците.

Осигурява нормално, здраво състояние на кожата и косата. Скъпи жени, корените на косата не се „подхранват“ отвън с шампоани, както обещава рекламата, това все пак не е леха. Имайте в предвид – организма е длъжен да осигури хранене на луковиците на косъма отвътре! И тук семената с омега-киселини, повярвайте ми, действително са незаменими!

Още една „козметична тайна“ за дамите: цвета на лицето е „огледалото“ на стомаха (някои модели, затова се измъчват с прочистващи клизми). Защо така? Счуканото семе е винаги на вашите услуги! Осигурявайки на организма белтъчини, някои витамини и особено омега-3 и омега-6 мастни киселини, счуканото ленено семе способства за изгарянето на наситените мазнини, което заедно с повишената чувствителност на клетките към инсулина може ще помогне да намалите вашите нежелани мастни отлагания. Нещо природата е скрила и за мъжете. Редовният прием на счукано ленено семе увеличава производството на тестостерон (мъжкия полов хормон), стимулира сперматогенезата, увеличава ерекцията. Както се казва „нашият лен и там е силен“!

И съвършено нова страница в медицинските препарати – лигнини (lignane). През 1990 г. в САЩ стартира програма за детайлното изучаване на лигнините като средство за предпазване от рак. В нея особено внимание се отрежда на ленените семена, съдържащи 100 пъти повече лигнини от който и да е друг растителен продукт. Техният биологически спектър в действителност се оказа много широк. Те притежават и антибактериално, и антивирусно, и противогъбично действие.

Омега-3 мазнини и интелигентност

Общата интелигентност на човек се изгражда основно през детството, започвайки от самото зачеване. Начинът на хранене играе много важна роля в този процес. Някои други важни фактори са колко децата са докосвани и прегръщани и обичани, дали техните сетива са достатъчно стимулирани. Но тази статия обръща внимание на значението на мазнините, тъй като съвременният начин на хранене съдържа прекалено недостатъчно количество от незаменимите омега-3 мазнини, които са решаващи за правилното развитие на детския мозък и функционирането му при възрастните.

Незаменими мастни киселини(EFA)

Две са незаменимите мастни киселини, т.е. такива, които организмът трябва да си набави готови от диетата, защото не може да ги произведе.
-Едната се нарича алфа-линоленова киселина(LNA или ALA) и е омега-3 киселина. ALA се съдържа в значителни количества в лена и в малки количества в орехите, олиото от канола, пшеничените кълнове и в нищожни количества в тъмнозелените листни зеленчуци. Лененото семе и лененото масло превъзхождат значително другите източници на ALA.

Типичната диета в днешно време съдържа изключително ниски количества алфа-линоленова киселина. 95-99% от американското население, например, има недостиг на ALA. Този недостиг има голям принос за увеличаване на сърдечните заболявания и различни видове рак. Много научни изследвания през последните 20 години са показали, че незаменимите мастни киселини оказват значителен ефект върху редица заболявания като например артрит, кожни, кардиологични и имунни състояния, диабет. Добавянето на ALA към диетата има много преимущества, включително спомага за повишаване на енергията, издръжливостта, намаляване на риска от възпалителни процеси и подобряване на настроението, възможността за учене, IQ, спокойствието и устойчивостта на стрес.

-Другата незаменима мастна киселина е линоловата киселина(LA). Тя е омега-6 киселина. Може да се набави от слънчогледови, шафранови, тиквени, сусамови семена, царевица, тахан и почти всички видове ядки. Диетата на повечето хора е прекалено богата на LA в сравнение с ALA. Някои изследователи считат, че дисбаланса на омега-3 и омега-6 мастни киселини може да доведе до различни психични разстройства като свръхактивност (хиперактивност), депресия, мозъчни алергии, шизофрения.

Заменими мастни киселини

Заменимите мастни киселини са тези, които организмът може да произвежда от двете незаменими такива.

-Заменими омега-3 мастни киселини са ейкозапентаенова(EPA) и декозаксаенова(DHA) мастни киселини, които тялото може да синтезира от ALA. Най-вероятно сте чували за рибеното масло и омега-3 мазнини – мазните студеноводни риби са добър източник на DHA и EPA.
-Заменимите омега-6 мастни киселини включват арахидонова (АА) и гама-линоленова (GLA), които организмът преработва от LA.

Много често хората бъркат или не правят разлика между различните омега-3 мазнини. Само една от тях е незаменима – алфа-линоленова киселина(ALA) и здравият организъм може да синтезира останалите – DHA и EPA, от нея! Рибата съдържа заменимите DHA и EPA. Тъй като тялото може да ги произвежда от ALA, не е абсолютно необходимо да се консумира риба или да се приема рибено масло, но е абсолютно необходимо да се набавя ALA понеже това е незаменима омега-3 мазнина.

Понякога обаче тази преработка не може да се осъществи. Това може да се случи ако(очевидно…) организмът не получава достатъчно ALA или витамини С, В6, В3 или цинк и магнезий, всеки от които е необходим при тази преработка. Също така ако диетата съдържа прекалено много повече омега-6 мазнини в сравнение с ALA – типичния случай в западните страни, тогава синтезирането на DHA и EPA от ALA се намалява. В такива случаи е важно да се консумира не само лен, но и източници на заменимите омега-3 мазнини – мазни студеноводни риби като сьомга, пъстърва, сардини, херинга, скумрия(скумрията може да съдържа големи количества живак, затова не се препоръчва да се яде в големи количества. Сьомгата е по-безопасна риба от тази гледна точка.)

Мозъкът и DHA

Мозъкът е 60% мазнини, като DHA е най-разпространената от тях. Голяма част от мазнините са в мембраните на клетките на невроните и в защитната им обвивка. Видът и съотношението на мазнините в клетъчните мембрани определят доколко ефективно ще комуникират мозъчните клетки. Ако организмът на възрастен човек не съдържа достатъчно от необходимите мазнини, неговият мозък не функционира оптимално, а ако недостигът е налице у дете, мозъкът му нито се развива правилно, нито функционира оптимално. Напоследък учените откриват, че най-различни нервни и психически разстройства като Паркинсонова и Алцхаймер болести, депресия, деменция, шизофрения, са свързани с недостига на незаменими мастни киселини и с дисбаланса между омега-3 и омега-6 мазнини. Например, при деца с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) са отчетени ниски нива на DHA в кръвта.

Научно е доказано, че кърменето увеличава интелигентността на детето и че една от основните причини за това е DHA. Бебешките адаптирани млека съдържат недостатъчни количества DHA, който е изключително важен елемент за правилното развитие на мозъка на бебето и детето. За сега не е проучвано какви са нуждите от DHA по-нататък в детството, но имайки предвид, че при хората с психически разстройства се забелязват ниски количества на тази мазнина, тя най-вероятно е необходима през целия живот.

Нивата на DHA в кърмата може да са много различни в зависимост от диетата на майката. Майчиното мляко може да е много богато на тази важна мастна киселина, ако кърмачката има богата на омега-3 диета. Датско проучване е установило, че консумацията на риба увеличава съдържанието на DHA в кърмата на следващия ден. Друго изследване е открило 5-10 пъти по-голямо съдържание на омега-3 мазнини в кърмата на добре хранещи се нигерийски жени, чиято диета е богата на ядки, в сравнение със средностатистическата майка в САЩ. Кърмачките могат да повишат съдържанието на DHA в млякото си като добавят към диетата си прясна риба, ленено семе и ленено масло. Когато се увеличат незаменимите мазнини в диетата, е важно тя да е богата и на антиоксиданти, които да предпазват тези мазнини от разпадане.

Децата, които са вече отбити, могат да си набавят необходимите количества DHA от мазна студеноводна риба като сьомга, пъстърва и сардини. Постната риба съдържа нищожни количества DHA. Друг източник са обогатените с омега-3 яйца от кокошки хранени с ленено семе и рибни смески. Др. Дейвид Уйлямс* препоръчва 1-2 жълтъка от такива яйца на ден за деца до 2 годишна възраст, за да се набавят 250-те мг омега-3 мазнини, които кърмата може да даде. За такова количество са необходими около 8 жълтъка от обикновени яйца, което показва голямото значение на диетата на кокошките, които снасят яйцата.

Както вече стана дума, DHA не е незаменима мастна киселина, поне за възрастните – тялото може да я произвежда от ALA. Но ALA е незаменима и за деца, и за възрастни. Спомена се също и че най-богатият източник на ALA е лененото семе и лененото масло. Ако решите да използвате ленено семе, ще ви е необходима малка кафемелачка за да го смилате, тъй като то е трудно за добро сдъвкване. Ако запазвате смляно ленено семе за по-късно, съхранявайте го в добре затворен контейнер в хладилник, тъй като то бързо се огранява на въздух. Добавяйте прясно смляно ленено семе към овесени ядки, кисело мляко или млечно-плодови напитки.

Лененото масло трябва да се съхранява в тъмнооцветени добре затворени шишета в хладилник, тъй като светлината, кислорода и топлината унищожават незаменимите киселини в него. Др. Дейвид Уйлямс* препоръчва следните количества ленено масло за некърмени деца: 1-6 месеца – 1/4 ч.л. на ден; 6-12 месеца – 1/2 ч.л. на ден; 1-2 години – 1-2 ч.л. на ден; над 2 години – 2 ч.л. на ден. Можете просто да го добавите към храната на детето непосредствено преди ядене. А най-доброто, разбира се, е да оставите детето да суче до двегодишна възраст и просто да следите диетата ви да е подходяща, а да добавите ленено масло към неговата диета след естественото му отбиване.

Опасността от транс мазнините

Друг често пренебрегван факт за мазнините е опасността от така наречените транс мазнини, които се получават когато зеленчукови мазнини се загреят до високи температури, например при пържене или при хидрогениране на мазнини. Хидрогенирането е процес на преработване на мазнините в течни мазнини така, че те да станат твърди при стайна температура. Признато е, че ако процесът на хидрогениране беше открит днес, той нямаше да е одобрен поради вредата на транс мазнините върху човешкия организъм. Основните продукти съдържащи транс мазнини са маргарина и хидрогенирани зеленчукови олиа.

Структурата на транс мазнините е различна от оригиналната им и се смята, че преминават в кърмата. Те не са подходящи за формиращия се бебешки и детски мозък, също така съдействат за развитието на сърдечни заболявания, рак и редица болести на храносмилателната система.

Правилна храна за мозъка

Разбира се, развиващият се мозък се нуждае от всички останали витамини и елементи. Те се набавят най-добре когато всички храни в диетата на детето са богати на витамини и естествени – пълнозърнести храни и варива, яйца от естествено отглеждани кокошки, риба, ядки, семена, плодове и зеленчуци. Хората често не пропускат зеленчуците, но сервират бял хляб, бял ориз, бяла захар и „бяло” олио, което до голяма степен или дори напълно е „освободено” от полезните съставки, които някога е съдържало.

Минерали, витамини, протеини, правилни мазнини – мозъкът се нуждае от всички тях и най-добрият начин да му ги осигурим е да се откажем във възможно най-голяма степен от преработените храни. Зеленчуците и плодовете са полезни за нас, но още по-важно е основните ни храни да са пълни и свободни от отрови – пълнозърнести храни, семена, ядки, прясна риба, пресни яйца, органично месо. Подборът им отнема повече време и средства, но си струва заради здравето на децата ви и вашето собствено.

*Др. Дейвид Уйлямс е водещ специалист в алтернативното лечение и автор на “Alternatives” – най-дълго издаваната в САЩ рубрика посветена на алтернативната медицина.

Стъклото представлява аморфно изотропно вещество, получено при охлаждане на силикатна стопилка, като процеса от течно в твърдо състояние е обратим. Стъклото е ефективен строителен материал, защото има ниска топлопроводимост, добра прозрачност и възможност за механизация и автоматизация на производствения процес.

Основни суровини:

•    стъклообразуващо вещество – кварцов пясък (70-75%)
•    разтопителни вещества – натриев карбонат, натриева основа и калиев карбонат
•    стабилизиращи вещества – варовик или доломит
•    пречистващи вещества – кауберова сол, натриев силикат
•    оцветители – железен оксид, манганов оксид, меден оксид и други

Технология на получаване

Суровините се сушат, почистват се от примеси, отстраняват се едрите фракции (чакъл или трошен пясък), накрая се трошат и смилат. Приготвя се еднородна смес в смесители (т.н. шихта). Шихтата се загрява от 1450 до 1550 ºC, при което се отделят всички примеси във вид на пяна. Сместа се обезцветява и обезвъздушава. Получената смес се изтегля вертикално или хоризонтално като лента, при което се охлажда.

Свойства на стъклото

•    Физични свойства

?    обемна плътност – от 2200 до 2800 кг/м3
?    якост на опън – от 35 до 80 МРа
?    якост на натиск – от 300 до 1200 МРа
?    светлопропускливост – от 0 до 87%
?    звукозаглушаване – от 28 до 32 dB

•    Стъклото има няколко основни недостатъка:

?    голяма крехкост
?    ниска якост на опъване
?    неустойчивост на резки температурни промени

Материали и изделия от стъкло

•    Плоско стъкло
То е листов неполиран материал, получен след вертикално изтегляне на лента от стъклена стопилка с дебелина от 2 до 8 mm. Плоското стъкло бива екстра I, II и III качество.
•    Плоско орнаментно стъкло
Получава се по метода на непрекъснато вълцуване на цветна или безцветна стъклена стопилка през гравирани метални валци. Прилага се, когато трябва да се получи разсеяна светлина или при художествено-декоративен ефект.
•    Плоско полирано стъкло
Получава се чрез механично шлифоване и полиране на обикновеното плоско стъкло. Прилага се за транспортни средства, мебели, огледала и витрини.
•    Плоско армирано стъкло
Получава се чрез непрекъснато валцуване на стъклена стопилка през гладки или грапави валци, при което успоредно на повърхността се полагат метални, хромирани или никелирани мрежи. То може да бъде цветно или безцветно. Прилага се за горно осветление на сгради, за балкони, за стълбищни парапети или за декоративно остъкляване.
•    Закалено стъкло
Получава се след термична обработка на плоското обикновено стъкло, като то се загрява при 600 ºC и бързо, но равномерно се охлажда. Това стъкло при силен удар се разрушава на малки сферични зърна. Като дебелината на зърното е 6 mm.
•    Безопасно стъкло
То е многопластово като отделните пластове са слепени с безцветни, синтетични смоли. При силен удар се получават само пукнатини.
•    Стъклени облицовъчни плочи.
При тях най-силно се акцентира на добрите декоративни характеристики. Произвежда се в различни цветове. Лицевата повърхност се полира или щампова. Прилага се за декоративни вътрешни облицовки на културни и обществени сгради. Закрепват се с циментов пясъчен разтвор като между отделните плочи се оставят фуги от 3 до 5 mm. След което фугите се запълват с оцветен пясъчно-циментов разтвор.
•    Стъклено мозаечни плочки
Получават се от кварцов пясък, стъклен трошляк и лесно стопимо стъкло.
•    Стъклопакети
Състоят се от два или няколко листа стъкло, които са херметически съединени по периферията, като преди това въздухът между тях е изтеглен. Разстоянието между отделните пластова е от 10 до 20mm. Този вид стъклено изделие има звукозаглушаване от 21 до 31 dB. Профилите по дългите страни на стъклопакета се запълват с силикагел. Това се прави за да може гелът да абсорбира влагата от атмосферата.
•    Профилно стъкло
Получава се след хоризонтално вълцуване на стъклена лента във вид на П-образен правоъгълник или други форми. Полага се в стоманени рамки, поставя се гумена подложка и се закрепва с болтове.
•    Изделия от стъклено влакно
За целта се използват стъклени нишки и стъклена вата. От разтопената стъклена маса чрез центробежен метод се изтеглят блокове. Прилага се за производство на стъклопласти, за армиране на гипсови строителни изделия.
•    Пено и газо стъкло
Те представляват стъкло с клетъчен строеж, което се получава като към стъклената стопилка се прибавят варовик или въглища, които при нагряване в температурен интервал 750-850 ºC отделят газове. Тези два вида стъкла се прилагат при проивеждане на звуко- и топлоизолационни изделия. Предназначението им е основно за обществени сгради.

Хомеопатия » Има ли място Хомеопатията в общите лечебни и профилактични дейности, свързани с повлияване на алергичните състояния?

Има ли място Хомеопатията в общите лечебни и профилактични дейности, свързани с повлияване на алергичните състояния?

През последните десетилетия се наблюдава увеличаване на  броя пациенти, страдащи от сенна хрема, астма, хранителни алергии, иридоциклит и други заболявания свързани с хиперактивност на имунната система, т.е. алергични състояния. Друга стряскаща тенденция е рязкото смъкване на възрастовата бариера на развитие на тези проблеми. Към тази голяма група заболявания се включват и болести, при които имунната система реагира неадекватно и вместо защитна роля, тя започва да уврежда и унищожава собствени тъкани на тялото – Тироидит на Хашимото, диабет, Мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, ревматоиден артрит, невродерматит (атопичен), болест на Бехтерев и още много други заболявания. Причината за това са различни:

▪ въздействия от външната среда – радиация, химичен или биологичен агент;

▪ продължителен или внезапен и силно интензивен стрес;

▪ продължителна или агресивна химична терапия или въвеждане в тялото на химични вещества;

▪ наследствено предразположение към развитие на такива състояния.

Конвенционалната медицина не предлага разрешаване на проблема, тъй като се фокусира върху развитието на симптомите и лабораторните резултати и се осъществява единствено намаляване интензивността на симптомите чрез тяхното подтискане. По този начин се пропуска истинската причина за възникване на тези състояния. В резултат, медикаментите се приемат продължително време (дори цял живот). За съжаление, по този начин се получава ангажиране на съседни органи и тъкани (или на такива, които са с еднакъв ембрионален произход на вече засегнатите) – сенната хрема се усложнява с астма, уртикариите се видоизменят в контактни екземи или псориазис и други. Конвенционалните средства (кортизонови и антихистаминови препарати), които се използват за лечение на алергичните състояния, по своята същност са имунно подтискащи. Те са незаменими при спешни състояния, дори животоспасяващи, но облекчават състоянието на пациента за кратък период от време. Друг проблем е, че те имат много и сериозни странични ефекти.

Механизмът на алергиите е следният:

Организмът произвежда имунни клетки, всеки вид, от които вземат активна роля в различни имунни механизми – антипаразитни, антибактериални, антивирусни, антиракови, хиперреактивни (алергични) и прочее. Всеки отделен вид имунни клетки са със специфичен строеж и имат конкретна, отличаваща се от другите видове роля и функция в разнородните имунни процеси – бактерицидни, антивирусни, имунна памет, взаимодействие между отделните типове имунни клетки и други. Всички имунни клетъчни структури се произвеждат (предимно) от костния мозък и се отделят в телесните течности. Циркулирайки, те „засядат” в органите на тялото и там, под въздействието на локалните хормони (такива, които се произвеждат от самия орган и действат предимно върху него, но са в пряка зависимост от големите хормони, произвеждани от жлезите с вътрешна секреция) се превръщат в специфичен, точно определен вид, който има характерна роля. Те носят съответно и различни имена – левкоцити, макрофаги, базофили, еозинофили, хистиоцити, мастоцити, В-лимфоцити, Т-лимфоцити, плазматични клетки и прочее. При алергичните процеси участват предимно мастоцитите и еозинофилните клетки, но и много други, тъй като алергията по своята същност е прекалено силна (дори опасна) възпалителна реакция.

Когато мастоцитите (клетките на алергията) се свържат с вещество (алерген), предизвикващо алергична реакция, те се разпадат, умират. Веществото обикновено е някаква белтъчна молекула, чужда за организма, с различен произход – от полени (цветен прашец), акари от домашен прах, плесени, храни, латекс, лекарства, отрова на жилещи насекоми, животински косми или каквито и да било други вещества, на които тялото може да реши да реагира чрез свръхреакция. Във вътрешността на мастоцитите се съдържат мехурчета, пълни с дразнещи вещества (хистамин, простагландини, левкотриени и други) и те се разпукват и веществата насищат кръвта и довеждат до проявите на алергията: кихане, сърбеж, усилена слузна секреция от лигавици (нос, фаринкс, бронхи и други), спазъм на мускулни клетки (на бронхи и съдове), обриви и други. Когато имунни клетки умрат, костният мозък разбира това и започва усилено да произвежда точно тях, за да компенсира възникналия недостиг. Това се случва по сложен механизъм, наречен „положителна обратна връзка”. В края на този процес са произведени малко повече клетки, отколкото са се разпаднали, тъй като обратната връзка е положителна. При отрицателната се произвеждат малко по-малко от възникналия дефицит. Причината, породила възможността за развитие на алергична реакция, не е пряко свързана с алергена, а с някакъв дефект на мастоцитите! Тази причина може да действа на три места:

– в началото на веригата на производство на имунните клетки – костният мозък;

– в средата на процеса – зреенето на младите, недиференцирани имунни клетки под въздействието на локалните хормони;

– в края – при завършване на диференциацията на мастоцитите.

Но не е свързана с алергените – те само отключват алергичната реакция, но не я причиняват! Това се доказва с факта, че когато човек се изолира от установения алерген, който води до алергична реакция на неговия организъм, алергични пристъпи няма, но в следващия момент, когато контакт има – се развива обичайният алергичен процес. Сиреч алергията не е била излекувана, просто не е била предизвиквана да се разрази. Друго доказателство за факта, че причината е в самия имунитет, е самата конвенционална терапия. Всички химични медикаменти, назначавани за лечение на алергии, по своята същност са имуноподтискащи! Подтискат и намаляват силата на алергичната (възпалителната) реакция като намаляват броя на новопроизведените имунни клетки на алергията – подтискат положителната обратна връзка. И понеже този ефект е временен дозите им трябва периодично да се увеличават!

Произвеждането на все повече и повече дефектни имунни клетки на алергията води след себе си реализирането на два факта:

– във всеки следващ контакт с алерген умират все повече имунни клетки и освобождават в кръвта все повече и повече медиатори (химичните вещества в мехурчетата) на възпалението, в резултат на което алергичната реакция става все по-силна и заема все по-големи пространства от тъканите. Тоест първата година сме имали оплаквания от носа (вазомоторен ринит, сенна хрема) с кихане, обилна слузна секреция, сърбеж в носа и прочее. На втората година вече ще имаме симптом и от очите – парене, зачервяване на конюнктивите, обилна слузна секреция от очите, леко смущение в зрението и прочее. Третата година вече ще се добавят и симптоми от ушите – сърбеж, глъхнене, зачервяване на ушния проход и други. А четвъртата или петата – ще се добавят симптоми от небцето и фаринкса (сърбеж, слузна секреция…) и от дихателните пътища (затруднено дишане, астматични пристъпи, задух и прочее).

– с времето се развива алергия и към други алергени (кръстосан характер на алергията) – ако в началото на възникването на алергията в нашето тяло сме били алергични само към полени, то постепенно ставаме алергични и към акари от домашния прах, и към пух, и към химични вещества и включваме всички известни алергени. Като краен стадий е развитие на алергична реакция дори само при стрес – т.нар. неврогенна алергия!

Друг начин на лечение с конвенционални средства е хипосенсибилизацията или ваксинирането на алергичния организъм с малки дози от известния алерген! Но, ако се замислим, неефективността на този метод е безспорна, тъй като отново се действа на алергена, а не на причината за алергичната насоченост на имунитета! Т.е. с малки дози се надяваме имунитета „да свикне” с алергена и да спре да реагира бурно на него. Но това на практика не се получава и тези методи все повече се отхвърлят от терапевтите. За съжаление обаче, когато всичко възможно с химични лекарства вече е направено и не е довело до ефект се прибягва към тях. Отчита се и още един факт – страничните прояви на хипосенсибилизацията са допълнително алергизиране на организма, тъй като в приготвянето на инжекционния разтвор се използват химични вещества като тежки метали (живак, олово, цинк, алуминий и други), химични вещества (фенол) и други, като консерванти, стабилизатори и с друга помощна функция. А те имат алергизиращ организма ефект.

Хомеопатията действа по коренно различен начин! Тя се опитва да се ориентира за истинската причина за смущението в имунната система. Фокусът на хомеопатичното лечение е самият имунитет, самият организъм, болният човек. Външният агент, алергизиращ организма, е на второстепенно място. Чрез хомеопатични средства се въздейства на вътрешната, реалната причина за появата на алергизацията на организма. По този начин симптомите изчезват трайно, дори завинаги чрез излекуване, а не чрез подтискане на имунната (алергична) реакция, на тялото, което се получава с химичните лекарства.

Що се отнася до причината за възникване на алергизацията, в Хомеопатията се изследва всеки от фрагментите на ПНЕИ (ПсихоНевроЕндокринноИмунна) остта. Тази теория ни дава възможност за един по-широк поглед върху вероятните причини за заболяванията, без значение от вида и начина им на протичане. За да се появи някаква болест (възпаление на лигавици, възпаление на органи, спазъм на гладки мускули при хипертонията и астмата, диабет, туморен процес и прочее) единствената причина за това е спад на имунната активност в някакъв неин аспект. Ако имаме гноен процес, това означава че макрофагиалната активност (макрофаги – вид имунни клетки) е понижена. Ако имаме раков процес – имунните клетки, които са с антитуморна роля са дефектни, не отговарят на импулсите на другите имунни клетки или тяхната активност е силно понижена. И така нататък. Възможно е причината да се корени в нарушение на имунната система. Това са (най-често) процеси на проникване в организма на чужд за него белтък. Тъй като всички процеси, гарантиращи жизнеността и функционирането на организма, се осъществяват от белтъчни комплекси и структури белтъчният баланс е много важен. Белтъци са антителата, повечето от хормоните, ензимните комплекси, транспортиращите различни вещества в тялото молекули, рецепторите по мембраните на всички клетки, структурите при деленето и размножаването на клетките, трансмитерите провеждащи различни сигнали от един вид тъкан (например нервната) до друг вид (мускулна) и прочее. Чуждият белтък провокира остро имунната система. Той може да е белтъчна отрова от насекомо или влечуго, гама-глобулин при лечение на различни заболявания, обменно кръвопреливане на чужда кръв или биомаса, ваксинации (съдържат тежки метали, които трайно нарушават функциите на белтъчните молекули в организма).

Имунните клетки се произвеждат от костния мозък, но зреят под въздействието на хормоните, така че при нарушение на хормоналния баланс може впоследствие да се увредят имунните механизми. Това се получава при:

– операции на жлези, произвеждащи хормони (хипофизна, щитовидна, панкреас, надбъбречна, яйчници, тестиси и прочее);

– при прием на синтетични хормонални препарати за лечение (акне, менструални отклонения, туморни процеси, стерилитет, диабет и други)

– хормонална контрацепция (хормонални спирали, хормонални лепенки, таблетки и други). Тези синтетични хормони създават изкуствен хормонален баланс в тялото и така променят всички ефекти на естествените хормони – метаболизъм (химичните процеси в тялото), функциониране и развитие на различните органи и системи, растеж, психоемоционално състояние и реактивност.

Всеки знае, че ЦНС съдържа всички контролиращи центрове на тялото – център на кръвнозахарното ниво, на телесната температура, на електролитните нива в телесните течности, на дихателния ритъм и прочее. Те контролират всички процеси в организма ни. Най-важната жлеза, секретираща хормони, чиято функция е да манипулира дейността на всички останали жлези с вътрешна секреция, се намира в мозъка и се нарича хипофиза. Тя е анатомично продължение на най-вътрешните мозъчни структури (Хипоталамус, Хипокамп, Амигдалово ядро, Лимбична система, Ретикуларна формация и други). Дори някои от нейните (хипофизни) хормони се произвеждат в тези мозъчни структури и само се складират в жлезата, която при необходимост ги отделя в кръвта. Установено е, че точно в тези мозъчни центрове се осъществяват нашите емоционални изживявания. Емоционалните промени предизвикват отделяне в кръвта на съответните хормони (страх – кортизон; гняв – адреналин; депресия – норадреналин; радост – ендорфини; мъка – гамааминомаслена киселина и прочее). Щом хормоналният баланс се променя при изживяване на емоцията – имунитетът също реагира с промени, които могат да се окажат болестотворни.

Всички тези механизми са много сложни, крехки и самоконтролиращи се. Ако се намесим в тях с химично вещество (например лекарство) може да се получи трайно и дълбоко нарушение в тези интимни механизми. Необходимо е рафинирано, много добре преценено, индивидуално въздействие върху тях. Това се постига с много методи, които не подтискат организма и не увреждат допълнително тези процеси. Хомеопатията е лечебна система, чиято принципна структура и начин на анализ, може да произведе терапевтичен ефект чрез възстановяване, без да подтиска и допълнително обърква, сложните жизнени процеси. След даване на хомеопатичното лекарство се подава специфичен стимул към възстановителните процеси на тялото. Преценката на медикамента, както и силата на стимулиращия му ефект (разреждането, потенцията, повторяемостта на лекарството) е сложен процес, който хомеопатът извършва по време на прегледите и изисква сериозна подготовка и обучение. Ако не се прецени правилно хомеопатичното лекарство не може да се увреди организма, нито да настъпят допълнителни болестни прояви, а просто болестта продължава да се развива в типичния си ход!

В практиката си всеки хомеопат е имал множество алергични случаи. Това произлиза от факта, че алергиите са много смущаващ здравословен проблем, който нарушава значително качеството на живот на пациента. И страдащите хора са принудени да търсят други начини на лечение, с които да си помогнат!

Моят съвет към всички пациенти и конвенционални терапевти е: отворете съзнанието си, не поставяйте граници в мислите си и търсете информация за други начини на въздействие. Хомеопатията е един от натуротерапевтичните методи, чрез които се стимулира организма да преодолее болестния си проблем със собствени, регенериращи и оздравяващи механизми. Не се подтискат симптомите, а се търси истинската причина за болестта, която в повечето случаи е вътрешна за организма! Хомеопатията има система, чрез която се ориентира за проблема и основният й принцип е индивидуалният подход! И това е логично – всеки човек е различен, с различна нервна и имунна система, с различни механизми на реакция! Едни и същи диагнози (гнойна ангина, уртикария, пневмония, астма, хипертония и прочее) при различните хора протичат по различен начин, с различна динамика на симптомите, с различна интензивност на оплакванията, с различно развитие във времето, с различни причини за развитие на болестта и прочее. Следователно, трябва да се подхожда към лечението по различен начин, с различно лекарство!

За да се уточни правилно хомеопатичният медикамент е необходимо да се събере и прецизира информация за пациента в три направления:

● Болестта, от която страда:

– каква е по своята същност (остро възпаление, хронично възпаление, туморен или алергичен процес, образуване на гнойна колекция, разрастване на тъкан, образуване на кистозни структури и прочее);

– кой орган/тъкан ангажира;

– оплакванията от съседни или отдалечени от засегнатия органи/тъкани;

– от какво се подобряват или влошават и още много други подробности;

● Конституция – това са всички особености, които характеризират болния човек и го правят индивидуален субект: емоционален типаж (страхове, стереотипи, емоционална ориентираност и начин на реакция, емоционални конфликти и прочее), зиморничав или топлокръвен, хранителни предпочитания или отвращения, сън и сънища и прочее. Тук се анализират невербалните особености на пациента, позата му на сън, жизнената му история, фамилната му обремененост и ситуации. Тази част е твърде сложна. Хомеопатът трябва да владее всички методи на анализ в хомеопатията, техники за сваляне на интервю и прочее, за да може да реагира адекватно на различните насоки на разговора както и да може да извлече максимум необходима информация от страдащия човек.

● Вероятна причина – тук идва мястото на информацията, касаеща ПНЕИ остта.

Последващият анализ също е твърде сложен като в него хомеопатът трябва да обособи специфичен за всеки отделен човек модел, в който се виждат насоките и пътят, по който пациентът е достигнал състоянието на болест, в което се намира в сегашния момент.

„Студено дявол да го вземе,
студът те реже като с ножици.
За да се стоплиш са ти нужни
барем две госпожици!“

Това е рецептата на Смирненски, но в планината или в полето, при много минусови температури, не върши работа!

Как да се предпазим от студа и какви са видовете измръзване и техните стадий.
Общо измръзване:
Най-често се получава при продължително излагане на ниски температури, или при инциденти, като падане в ледена вода или сняг.
Първи симптоми:
В началото измръзналият получава силно треперене, зачервяване на кожата, мускулни спазми, ускорена сърдечна дейност, стягане във врата, учестено дишане.
В началото организмът се опитва да превъзмогне въздействието на ниската температура, но ако не се вземат спешни мерки настъпват симптомите на приближаващата „бяла смърт“, а те са: отпадналост, загуба на чувствителност на кожата, дезориентация, забавени рефлекси, забавяне на сърдечната дейност, понижаване на кръвното и загуба на съзнание. Казват, че това е милостива смърт.
Но за да не проверяваме това твърдение на свой гръб, трябва да спазваме някой основни правила: да се обличаме топло, да носим с нас сечива за палене на огън, да имаме уменията да се ориентираме в непозната местност и да умеем да правим заслон. Ако предприемаме преходи в планината, или където и да е сред природата, задължително трябва да уведомим близки или познати за маршрута и времето на излета. Трябва да сме подготвени за изненади от страна на времето (особено в планината). Винаги носете средства за комуникация с резервни и заредени батерии.
Винаги можем да допълним списъка с нещата нужни за оцеляване, но някой от основните са: Запалка, сух спирт, фенер, нож, термо одеало, хранителни запаси, резервни дрехи.
Другият вид измръзване е местното измръзване. То се получава при продължително въздействие на ниски температури върху откритите части на тялото. Местното измръзване има четири стадия, от леко зачервяване и лек оток, до умъртвяване на тъканите и гангрена.
Важно е да знаем какво да правим в случай на местно измръзване.
В леките случай можем да направим лек масаж и овиване с топли дрехи. При по-тежки случаи, превръзване на измръзналите места със стерилна марля. НЕ ПРАВЕТЕ РАЗТРИВКИ СЪС СНЯГ, както не трябва и да се прави рязко затопляне, тъй като това може да доведе до умъртвяване на тъканите! Задължително е да потърсите лекарска помощ!

Ето и джобен комплект за оцеляване!!!

http://xns.blogsite.org/blog/?p=593

http://turizamplanina.wordpress.com

Тук ще намерите информация по технологията и окачествяването на природните и синтетични горива и масла.

Горива в промишлеността и бита

Свойства на трансформаторните масла